Poslijediplomski specijalistički studij “Sportska i rehabilitacijska medicina”

Treba li Hrvatskoj nacionalni plan za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti?

Distribucija kardiologa po hrvatskim županijama (Liječ Vjesn. 2022;144:217–226.)