Poslijediplomski specijalistički studij “Sportska i rehabilitacijska medicina”

Treba li Hrvatskoj nacionalni plan za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti?