Medix 159, 1/2024.

Tema broja: Debljina – kronična i progresivna bolest – novi pristupi u prevenciji i liječenju
Gost urednik: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med., predsjednik Hrvatskog društva za debljinu HLZ-a

Medix obilježava 30 godina izlaženja i donosi novi broj na temu debljine.

O ovoj kroničnoj bolesti sve se više govori, kako u liječničkim krugovima, tako i u svakodnevnim kolokvijalnim razgovorima onih koji s medicinom imaju tek usputan kontakt. Kako je debljina jedna od najčešćih nezaraznih kronične bolesti, problemu je potrebno pristupiti multidisciplinarno jer ukoliko nešto ozbiljno ne promijenimo i nastavimo povećavati broj prekomjerno teških i debelih osoba vrlo brzo ćemo doći do preko 4/5 prekomjerno teških i debelih u populaciji. Sve to nužno imat će za posljedicu kraći životni vijek, brojne komorbiditete i enormno povećanje troškova liječenja.

Uz zanimljive tematske članke vodećih stručnjaka i ovaj je put pripremljen dopisni test provjere znanja od 70 pitanja vrednovan u sustavu trajne medicinske izobrazbe Hrvatske liječničke komore za obnovu liječničke licence.

Sadržaj broja: https://www.medix.hr/medix-159