Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2018;13(11-12):297-540.

Aktualni skupovi

15 godina Hrvatske mreže primarne PCI

Zagreb, 28. 2. 2019. & 25. i 26. 5. 2019.

 

Hrvatska mreža intervencijskog liječenja akutnog infarkta miokarda 2019. godine puni petnaest godina postojanja.
Rezultati pokazuju da je ova mreža spasila i produžila život tisućama bolesnika s akutnim infarktom miokarda i kao takva je prepoznata u međunarodnoj i hrvatskoj stručnoj zajednici. U organizaciji Radne skupine za akutni koronarni sindrom Hrvatskog kardiološkog društva navedena godišnjica obilježit će se dvama događajima tijekom 2019. godine. U četvrtak, 28. veljače 2019. godine od 19.00 sati u dvorani Društva hrvatskih književnika, Trg bana Jelačića 7 u Zagrebu, održat će se zajednička večera na kojoj će kao sudionici biti pozvani eminentni kardiolozi te ostali kolege i suradnici koji su kroz protekle godine bili zaslužni za nastanak i održavanje ovog projekta. Nadalje, 25. i 26. svibnja 2019. godine u prostorima KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29 u Zagrebu održat će se Tečaj trajnog usavršavanja liječnika I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Akutna stanja u kardiologiji. Tečaj je namijenjen za 70 sudionika specijalista i specijalizanata kardiologije, interne medicine, hitne medicine, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, kao i ostalih liječnika koji se u svojemu svakodnevnom radu susreću s ovim stanjima.

 

Obavijest – pdf (59 KB)
Program 28. 2. 2019. – pdf (47 KB)
Program 25. i 26. 5. 2019. – pdf (48 KB)

Novosti

Zapisnik Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva, Zagreb, 30. 11. 2018.

Skupština je otvorena 30. studenoga 2018. godine u 18:30h. Prisutno je 105 članova Hrvatskoga kardiološkog društva.

Doc.dr.sc. Eduard Margetić najavljuje Dnevni red Izborne skupštine.

Predsjednik HKD-a akademik Davor Miličić se obraća Skupštini – podnošenje izvještaja o aktivnostima HKD-a posljednje 4 godine.

Prim. Darko Počanić objašnjava pravila Izborne skupštine te predlaže Radno predsjedništvo Izborne skupštine: doc.dr.sc. Edvard Galić, dr.med., doc.dr.sc. Joško Bulum, dr.med., doc.dr.sc. Matias Trbušić, dr.med. Izborna skupština većinskim brojem glasova potvrđuje Radno predsjedništvo.

Izborna skupština predlaže Ovjerovitelje zapisnika: Zoran Miovski, dr.med., Ivana Jurin, dr.med.
Izborna skupština većinskim brojem glasova potvrđuje Ovjerovitelje zapisnika.

Radno predsjedništvo predlaže kandidata za Predsjednika HKD-a:

akademika Davora Miličića
Nema predloženih drugih kandidata.

Radno predsjedništvo predlaže kandidata za Dopredsjednika HKD-a:

prof.dr.sc. Dijanu Delić-Brkljačić, dr.med.
Nema predloženih drugih kandidata.

Radno predsjedništvo predlaže kandidate za Upravni odbor HKD-a:

 1. doc.dr.sc. Duška Glavaš, dr.med.
 2. prof.dr.sc. Goran Krstačić, dr.med.
 3. prim.dr.sc. Mladen Jukić, dr.med.
 4. prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.
 5. doc.dr.sc. Maja Čikeš, dr.med.
 6. doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.
 7. prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, dr.med.
 8. prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.
  Predložen je još kandidat:
 9. doc. Krešimir Štambuk, dr.med.

Radno predsjedništvo predlaže kandidate za Nadzorni odbor HKD-a:

 1. prof.dr.sc. Mijo Bergovec, dr.med.
 2. doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med.
 3. prim.mr.sc. Mirjana Jembrek Gostović, dr.med.
 4. prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić, dr.med.
 5. prof.dr.sc. Vjeran Nikolić Heitzler, dr.med.
  Nema predloženih drugih kandidata.

Radno predsjedništvo predlaže kandidate za Etički odbor HKD-a:

 1. akademik Ivo Čikeš
 2. prof.dr.sc. Anton Šmalcelj, dr.med.
 3. prof.dr.sc. Šime Mihatov, dr.med.
 4. prim. Josip Gjurović, dr.med.
 5. prim. Vojtjeh Brida, dr.med.
  Nema predloženih drugih kandidata.

Slijedi glasanje Izborne skupštine.

Nakon završetka i prebrojavanja glasovanja rezultati izbora su kako slijede:

Za predsjednika HKD-a izabran je: akademik Davor Miličić: 95 glasova

Za dopredsjednicu HKD-a izabrana je: prof.dr.sc. Diana Delić-Brkljačić, dr.med.: 101 glas

Za članove Upravnog odbora HKD-a izabrani su:

 1. doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.: 85 glasova
 2. prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.: 79 glasova
 3. doc.dr.sc. Duška Glavaš, dr.med.: 77 glasova
 4. prof.dr.sc. Goran Krstačić, dr.med.: 73 glasa
 5. prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, dr.med.: 72 glasa
 6. doc.dr.sc. Maja Čikeš, dr.med.: 71 glas
 7. doc.dr.sc. Krešimir Štambuk, dr.med.: 70 glasova
 8. prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.: 70 glasova

Za članove Nadzornog odbora HKD-a izabrani su:

 1. doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med.: 96 glasova
 2. prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić, dr.med.: 91 glas
 3. prof.dr.sc. Mijo Bergovec, dr.med.: 89 glasova
 4. prof.dr.sc. Vjeran Nikolić Heitzler, dr.med.: 89 glasova
 5. prim.mr.sc. Mirjana Jembrek Gostović, dr.med.: 88 glasova

Za članove Etičkog odbora HKD-a izabrani su:

 1. prof.dr.sc. Anton Šmalcelj, dr.med.: 103 glasa
 2. prof.dr.sc. Šime Mihatov, dr.med.: 98 glasova
 3. prim. Josip Gjurović, dr.med.: 98 glasova
 4. prim. Vojtjeh Brida, dr.med.: 97 glasova
 5. akademik Ivo Čikeš: 91 glas

Radno skupština završava svoj rad i predaje riječ novoizabranom predsjedniku Hrvatskoga kardiološkog društva akademiku Davoru Miličiću.

Akademik Davor Miličić imenuje prim. Darka Počanića, dr.med. tajnikom HKD-a, a doc.dr.sc. Eduarda Margetića, dr.med. rizničarem HKD-a.

Tajnik HKD-a prim. Darko Počanić, dr.med. zatvara Izbornu skupštinu u 20:00h.

Zapisničar: Ivo Planinc, dr.med.

Ovjerovitelji zapisnika: Zoran Miovski, dr.med.

Ivana Jurin, dr.med.

Novosti

Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva HKD-u za izdavanje pozitivnog mišljenja u postupku priznavanja/stjecanja uže specijalizacije iz kardiologije

Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva HKD-u za izdavanje pozitivnog mišljenja u postupku priznavanja/stjecanja uže specijalizacije iz kardiologije (na osnovu odgovarajućeg Pravilnika Ministarstva zdravstva RH):

Pristupnici/ce trebaju dostaviti osobne dokumente na sljedeći način:

 1. Molba HKD-u – treba jasno istaknuti traži li se:
  • priznavanje uže specijalizacije iz kardiologije (>10 godina kardiološke prakse, bez polaganja završnog ispita)
  • stjecanje uže specijalizacije iz kardiologije (>3 godine kardiološke prakse, sa polaganjem završnog ispita)
 2. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine (preslika)
 3. Kratak životopis i kratak opis dosadašnje kardiološke prakse sa stečenim znanjima i kompetencijama
 4. Pozitivno mišljenje nadređenog rukovoditelja ustrojbene jedinice zdravstvene ustanove
 5. Pozitivno mišljenje Stručnog vijeća zdravstvene ustanove

Svaki od navedenih pet dokumenata treba biti na jednoj stranici A4 formata (dokument pod brojem 3 iznimno može biti na maksimalno dvije A4 stranice). Ovih pet dokumenata treba skenirati u jednu PDF datoteku prethodno navedenim slijedom i e-poštom kao privitak (attachment) dostaviti tajniku HKD-a (hkd.tajnik@gmail.com). PDF datoteku treba nazvati na sljedeći način: „Ime i prezime pristupnika uža specijalizacija iz kardiologije“ (npr. PDF file name: „Marko Marković uža specijalizacija iz kardiologije“).

HKD će u daljnjem postupku rješavati samo zahtjeve podnesene na opisani način.  

Novosti

Neurokardiologija

Promocija sveučilišnog udžbenika “Neurokardiogija” održat će se u Zagrebu 10. prosinca 2018. godine u 12 sati. Više informacija – jpg (112 KB)

 

U Osijeku je 28. i 29. listopada 2018. godine održan 3. poslijediplomski tečaj I. kategorije Neurokardiologija. Tijekom tečaja održana je i promocija sveučilišnog udžbenika “Neurokardiologija” čiji su urednici izv.prof.dr.sc. Goran Krstačić i prof.dr.sc. Silva Butković Soldo. Recenzenti udžbenika su prof.dr.sc. Davor Jančuljak i izv.prof.dr.sc. Zdravko Babić.


Neurokardiologija

Izdavači: Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

ISBN 978-953-7736-37-8
Tisak: Studio HS internet d.o.o. Osijek
Naklada: 400

Naslovnica – pdf (1.4 MB)

Novosti

SPORTSKA KARDIOLOGIJA – kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnost

Novosti

Svjetski dan srca 2018.

Svjetski dan srca 2018. je 29. rujna 2018. godine

Letak – pdf (955 KB)
Plakat – jpeg (86 KB)
Plakat B1 – pdf (2 MB)
Plakat A3 – pdf (833 KB)

 

Tiskovna konferencija povodom Svjetskog dana srca 2018

U četvrtak, 27. rujna 2018. godine s početkom u 11:00 sati održat će se tiskovna konferencija povodom Svjetskog dana srca 2018.

Na tiskovnoj konferenciji bit će predstavljeni rezultati rada Zaklade Hrvatska kuća srca u prethodnom razdoblju te će biti najavljene aktivnosti Svjetskog dana srca 2018. u Republici Hrvatskoj.

Uvodni dio

 1. Akademik Davor Miličić, upravitelj Zaklade „Hrvatska kuća srca“
 2. Ana Ljubas, mag sestrinstva, predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sesztara
 3. doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 4. dr.sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradsog ureda za zdravstvo

Stručni dio

 1. Epidemiološki podaci o kardiovaskularnim bolestima – prim. Verica Kralj, dr.med., voditeljica Odsjeka za kardiovaskularne bolesti HZJZ-a
 2. Bolesti srca najčešće su i najskuplje komplikacije šećerne bolesti – Zrinka Mach, mag.soc.geront.predjsdnica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga(HSDU)
 3. Projekt Čuvari srca – rezultati projekta– akademik Miličić
 4. Rad Zaklade i aktivnosti Svjetskog dana srca – Ivana Portolan Pajić,dr.med.
 5. Arterijska hipertenzija i fibrilacija atrija – dvije strane iste medalje- dr. Hrvoje Jurin, specijalist interne medicine, kardiolog, voditelj Radne skupine mladih kardiologa HKD-a

Fotogalerija – link

Druge aktivnosti:

 • Mjerenje arterijskog tlaka tlakomjerima koji mogu otkriti fibrilaciju atrija ( Microlife)
 • Prezentacija kardiopulmonalnog oživljavanja u izvedbi udruge StEPP

Ostale informacije – https://www.zaklada-hks.hr/

 


Subota, 29. rujna 2018.

Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića
10:00 do 14:00 sati

Javnozdravstvena akcija MOJE SRCE, TVOJE SRCE, ZA SVA NAŠA SRCA!

Mjerenje arterijskog tlaka uz otkrivanje fibrilacije atrija Microlife tlakomjerima
Savjetovanje liječnika
Nutricionističko savjetovanje i izračun indeksa tjelesne mase
Mjerenje CO u izdahnutom zraku te provođenje Fagerstromovog testa za procjenu ovisnosti o nikotinu
Prezentacija rada telekardioloških uređaja i mogućnost snimanja EKG-a
Edukacija o kardiopulmonalnoj reanimaciji „Oživi me“
Radionica za najmlađe – Obećaj svome srcu!

Edukativni materijali:
Letak Svjetskog dana srca 2018.
Manje soli više zdravlja
Čuvajmo zdravlje srca i krvnih žila (HZJZ)
Recimo NE pušenju i duhanskom dimu (HZJZ)

Sudjeluju:

Gradski ured za zdravstvo
Zaklada Hrvatska kuća srca
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatsko kardiološko društvo
Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara
Udruga StEPP
Klinika za srce i krvne žile KBC-a Zagreb
Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti Srčana
Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena
Udruga za prevenciju prekomjerne težine
Klub mladih Gradskog društva Crvenog križa
Microlife

 

.

Obilježavanje Svjetskog dana srca 2018. u Splitu

Dana 29. rujna 2018.godine, na Splitskoj Rivi (od 9-12 h) se planira obilježiti Svjetski dan srca, u organizaciji HKD Podružnice Južna Hrvatska, Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Split i Zavoda za javno zdravstvo Splitsko Dalmatinske županije. Uz posebno organiziran program, dragovoljno će sudjelovati medicinski djelatnici, liječnici i medicinske sestre Klinike i Zavoda.

 

 

Obilježavanje Svjetskog dana srca 2018. u Zagrebu: Klinika Magdalena

Za moje srce, za tvoje srce slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca koji se svake godine, u cijelom svijetu, obilježava 29. rujna. Ovaj datum je važan podsjetnik na problem bolesti srca kao jednog od vodećih uzročnika smrti današnjice. I Klinika Magdalena će se globalnoj kampanji priključiti ove subote, na svojoj zagrebačkoj lokaciji Radnička 32 gdje će građanima od 9 do 15 sati besplatno pružiti mjerenje tlaka, EKG te savjetovanje s liječnikom.

Za više informacija obratite se putem maila zagreb@magdalena.hr ili telefonski 01 / 5509 201; 01 / 5509 200

 

Izvješće o Svjetskom danu srca 2018. godine iz Karlovačke županije

Pripremio: prim.dr.sc. Davor Horvat

Svjetski dan srca tradicionalno je obilježen u Karlovcu 27. rujna 2018. godine ispred kazališta Zorin Dom. Prigodne aktivnosti provedene su i u cijeloj karlovačkoj županiji (Duga Resa, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vojnić). Građani su mogli provjeriti arterijski tlak, glukozu i kolesterol u krvi te dobiti savjet kardiologa o zdravom načinu života i zdravoj prehrani. Podijeljene su i prigodne majice te ostali promotivni materijal o zdravom načinu života. Tijekom akcije organizirana je nordijska šetnja karlovačkim parkovima, a provedene su i simulacije kardiopulmonalnog oživljavanja. U gradu Karlovcu je oko 200 građana obavilo navedene preglede.
Organizatori akcije bili su Upravni odjel za zdravstvo karlovačke županije, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Opća bolnica Karlovac, Domovi zdravlja Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vojnić, Medicinska škola Karlovac i podružnice Crvenog križa u županiji. Pokrovitelj akcije bila je Karlovačka županija. Akcija je bila adekvatno medijski popraćena.

Novosti

Medix, 130/131, lipanj 2018.

Medix, lipanj 2018., godina 24. broj 130-131
tema: Novosti u liječenju arterijske hipertenzije
gost urednik: prof.dr.sc. Bojan Jelaković

Novi broj Medixa u sklopu naslovne teme donosi pregled recentnih spoznaja o najvažnijim temama u liječenju arterijske hipertenzije u svakodnevnoj praksi.

Sadržaj: https://www.medix.hr/medix-130-131

U dogovoru s glavnim urednikom časopisa Medix za čitatelje kardio.hr donosimo nekoliko cjelovitih članaka.

Jelaković B. Kongres Europskoga društva za hipertenziju o hipertenziji i kardiovaskularnoj protekciji – glavne poruke i novosti europskih smjernica za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije. 81-82 pdf (95 KB)

Pašara V, Čikeš M, Miličić D. Osobitosti liječenja arterijske hipertenzije bolesnika sa zatajivanjem srca. 186-189 pdf (168 KB)

Pavliša G, Puretić H, Džubur F, Samaržija M. Opstruktivna apneja u spavanju i arterijska hipertenzija. 198-203 pdf (875 KB)

Novosti

Kampanja “Oživi me” dobitnik Rektorove nagrade za 2017./2018.