Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2022;17(11-12):369-396.

Novosti

Svjetski dan srca 2022.

Novosti

Treba li Hrvatskoj nacionalni plan za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti?

Novosti

Distribucija kardiologa po hrvatskim županijama (Liječ Vjesn. 2022;144:217–226.)

Novosti

Novo izdanje Medixa – Kardiologija u doba korone

Novosti

Flekainid: novi antiaritmik na hrvatskom tržištu na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a