Aktualni skupovi

Kontroverze iz arterijske hipertenzije, kardiovaskularne protekcije i nefrologije

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2021;16(5-6):173-236.

Drugi proljetni dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2021. godinu izašao je na 64 stranice. Veći dio broja posvetili smo proširenim sažecima kongresa CroEcho 2021. koji se održava virtualno od 6. do 8. svibnja 2021. godine. Nakon toga slijede tri priloga sa temama koje prikazuju novosti u dijagnostici i liječenju kardioloških bolesnika u Hrvatskoj. Na kraju broja je sponzorirani članak čija je tema dobrobit primjene fiksnih kombinacija u liječenju arterijske hipertenzije.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

(više…)

Novosti

Hrvatski kurikulum arterijske hipertenzije

Aktualni skupovi

Webinari RS za ehokardiografiju – video zapisi

Video zapisi ehokardiografskih mrežnih seminara Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji HKD-a dostupni su do 22. travnja 2021. godine na edukativnoj platformi “ECHO iz fotelje”: edu.croecho.hr

  • “Ehokardiografija u vrijeme COVID-19 pandemije”; održano 30. travnja 2020. u 18 sati
  • “Osnovni principi ultrazvuka pluća”; održano 7. svibnja 2020. u 18 sati
  • “Ultrazvuk pluća: osobitosti kardiogenog edema, ARDS-a i COVID-19”; održano 14. svibnja 2020. u 18 sati
  • “Pneumotoraks i pleuralni izljev, metode pleuralne punkcije i drenaže”; održano 21. svibnja 2020. u 18 sati
  • “FoCUS: Focus Cardiac UltraSound”; održano 28. svibnja 2020. u 18 sati
  • “FoCUS – primjeri patoloških nalaza i primjena u hitnim stanjima”; održano 4. lipnja 2020. u 18 sati
  • “Ultrazvučni pogled na srce i pluća – kako nadopuniti fizikalni pregled”; održano 17. rujna 2020. u 18 sati
  • “Skinimo varljive maske endokarditisa – zamke i izazovi u otkrivanju i liječenju endokarditisa”; održano 22. listopada 2020. u 18 sati
  • “EHOKARDIOGRAFIJA: Između želja i mogućnosti – koji je pravi ključ?”; održano 17. prosinca 2020. u 18 sati
  • “Simptomi zatajivanja srca u prikrivenoj bolesti zalistaka”; održano 18. 3. 2021. u 18 sati

Novosti

Nepostojeći intervju s Predsjednikom HKD-a

Novosti

Upute za kardiovaskularne bolesnike na webu Poliklinike Srčana