Stručni članci

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2020;15(1-2):1-40.

Aktualni skupovi

PSBO Akademija “Kompleksni klinički slučajevi u prirođenoj srčanoj bolesti odraslih (PSBO) – multidisciplinarni pristup”