XI Brano Heart Failure Meeting

Zagreb, 5 do 8. 9. 2018.

 

U razdoblju od 5. do 8. rujna 2018. održat će se XI Brano Heart Failure Meeting u Zagrebu, Hotel Westin. Riječ je o tradicionalnom međunarodnom skupu s više od stotinu eminentnih predavača iz Europe i SAD-a. (više…)

Cardiovascular MRI & CT with Clinical Correlation: Learn from the experts

September 27-29, 2018, Thessaloniki, Greece

 

U St. Luke’s Hospital u Solunu, Grčka održat će se 27-29. rujna 2018. godine „Cardiovascular MRI & CT with Clinical Correlation: Learn from the experts“, trodnevni međunarodni tečaj na engleskom jeziku.

Više informacija i program – pdf (992 KB)

Slovenian CMR Level 1 Course

October, 12-13, 2018, Bled, Slovenia

 

Slovensko kardiološko društvo, Radna skupina za slikovne metode u kardiologiji organizira 12. i 13. listopada 2018. godine Tečaj magnetske rezonance srca (Slovenian CMR Level 1 Course) u hotelu Astoria na Bledu (Slovenija). Tečaj je namijenjen kardiolozima, radiololozima, specialistima interne medicine i specializantima spomenutih struka, osobito zainteresiranima za slikovnu diagnostiku kardiovaskularnih bolesti. Cilj tečaja je upoznavanje s osnovama magnetske rezonance srca (razina 1 po preporukama EACVI-a – Europskog društva za kardiovaskularno oslikavanje). Na tečaju će biti predstavljene različite tehnike magnetske rezonance i njihova klinička uporaba u bolestima srca i krvnih žila. Također će biti organizirane radionice s kliničkim primjerima te rad na radnim stanicama. Broj polaznika ograničen je na 30.

Više informacija i program – pdf (568 KB)

14th IDSS

October 28-31, Tel Aviv, Israel

 

14th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations and Controversies in Cardiac Arrhythmias
October 28-31, 2018, Tel Aviv, Israel

More info: http://2018.idss-ep.com/