Distribucija kardiologa po hrvatskim županijama (Liječ Vjesn. 2022;144:217–226.)

Novo izdanje Medixa – Kardiologija u doba korone

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata

Medicus, Vol.27 No.1 Debljina i …

Medicus, Vol.26 No.2 Psihijatrija danas