Medicus, Vol.26 No.2 Psihijatrija danas

Aritmije i uređaji za elektroterapiju u 2015. godini: kratak osvrt na stanje u Republici Hrvatskoj.