Trend mortaliteta od akutnog infarkta miokarda u zemljama EU od 2012. do 2020.

Novi rad grupe talijanskih autora analizira smrtnost od akutnog infarkta u zemljama Europske Unije od 2012. do 2020. godine. 
Članak je objavljen 28. lipnja 2023. u časopisu Eur J Prev Cardiol.