Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2022;17(7-8):117-48.

Novosti

Distribucija kardiologa po hrvatskim županijama (Liječ Vjesn. 2022;144:217–226.)

Novosti

Novo izdanje Medixa – Kardiologija u doba korone

Novosti

Flekainid: novi antiaritmik na hrvatskom tržištu na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a