Suradnja Cardiologia Croatica i Cardiologia Hungarica

U broju Cardiologia Croatica 3-4/2024. donosimo dva nova članka u suradnji s časopisom Mađarskog kardiološkog društva. Članke smo, nakon prvobitne objave u časopisu Cardiologia Hungarica i dobivenog prijevoda s mađarskog jezika, objavili na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Noémi Németh, Imre Boncz, Diána Elmer, Lilla Horváth, Tímea Csákvári, Dóra Endrei.
Nejednakosti u smrtnosti uzrokovane ishemijskom bolesti srca u osoba starijih od 65 godina u razdoblju od 1990. do 2016. / Inequalities in mortality due to ischaemic heart disease among people over 65 years, 1990-2016.
Cardiol Croat. 2024;19(3-4):156-65. https://doi.org/10.15836/ccar2024.156
 
Dániel Czuriga, Zsófia Dóra Drobni, Zoltán Pozsonyi.
Razvoj definicije i reinterpretacija kardiovaskularne toksičnosti. / The evolution of defining and the reinterpretation of cardiotoxicity.
Cardiol Croat. 2024;19(3-4):169-76. https://doi.org/10.15836/ccar2024.169
 
Web portal Mađarskog kardiološkog društva nalazi se na adresi https://mkardio.hu/info.aspx?sp=200
 
Časopis Cardiologia Hungarica izlazi od 1972. godine, u tiskanom i mrežnom izdanju, na mađarskom jeziku s engleskim sažetkom ili na engleskom jeziku.
Svi brojevi su u otvorenom pristupu i u cijelosti su dostupni na adresi https://cardiologia.hungarica.eu/index.php/archive/
 
Kolege iz Mađarske objavit će dva članka iz Cardiologia Croatica u nekim od svojih idućih brojeva.