Cardiologia Croatica. 2024;19(5-6):193-248.

Treći dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2024. godinu izašao je na 56 stranica. Donosimo četiri nova priloga. Najprije pročitajte pregledni rad na temu javno dostupne rane defibrilacije u Hrvatskoj. Slijede dva izvorna znanstvena članka na temu analize razlika u smrtnosti od periferne arterijske bolesti. Broj završavamo prikazom slučaja, tj. akutnim koronarnim sindrom kao nuspojavom primjene kapecitabina u bolesnice s adenokarcinomom gušterače.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica


Cardiologia Croatica. 2024;19(5-6):193-248.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2024;19(5-6):193.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2024;19(5-6):194.

 

Drago Rakić, Leo Luetić, Zrinka Jurišić, Nina Berović, Ivana Cvitković, Zvonko Rumboldt.
Javno dostupna rana defibrilacija – jučer, danas, sutra.
Public Access Early Defibrillation – Past, Present, and Future.
Cardiol Croat. 2024;19(5-6):195-206.
https://doi.org/10.15836/ccar2024.195xml

Zrinka Biloglav, Petar Medaković, Dominic Vidović, Diana Kovač, Dea Barać, Ivana Škrlec, Ivan Padjen, Matea Turudić, Domagoj Andrić, Antun Tonko Jakobović, Blanka Glavaš, Filip Relković, Nikolina Jupek, Stipe Radoš, Josip Ćurić, Nino Tićinović, Tatjana Ružić, Melita Kukuljan, Dimitrij Kuhelj, Miljenko Kovačević, Slavica Kovačić.
Analiza mortaliteta periferne arterijske bolesti od 2011. do 2020. godine po regijama u Republici Hrvatskoj.
Analysis of Mortality from Peripheral Artery Disease from 2011 to 2020 by Region in the Republic of Croatia.
Cardiol Croat. 2024;19(5-6):207-19.
https://doi.org/10.15836/ccar2024.207xml

Zrinka Biloglav, Petar Medaković, Dominic Vidović, Diana Kovač, Dea Barać, Ivana Škrlec, Ivan Padjen, Matea Turudić, Domagoj Andrić, Antun Tonko Jakobović, Blanka Glavaš, Filip Relković, Stipe Radoš, Josip Ćurić, Nino Tićinović, Tatjana Ružić, Slavica Kovačić.
Regionalne razlike između trendova standardiziranih stopa mortaliteta od periferne arterijske bolesti od 2011. do 2020.u Republici Hrvatskoj.
Regional Differences in Standardized Mortality Rate Trends for Peripheral Artery Disease from 2011 to 2020 in the Republic of Croatia.

Cardiol Croat. 2024;19(5-6):220-35.
https://doi.org/10.15836/ccar2024.220xml

Karla Savić, Mira Stipčević, Jogen Patrk, Dražen Zekanović, Marin Bištirlić.
Akutni koronarni sindrom uzrokovan liječenjem kapecitabinom u bolesnice s adenokarcinomom gušterače.
Capecitabine-induced Acute Coronary Syndrome in a Patient with Pancreatic Adenocarcinoma.

Cardiol Croat. 2024;19(5-6):236-40.
https://doi.org/10.15836/ccar2024.236xml