Knjiga “Propedeutika kliničke medicine”

Propedeutika kliničke medicine
Načela anamneze i pregled bolesnika
 
Vjekoslav Peitl, Ivo Darko Gabrić, Dalibor Karlović (ur.)
 
Format: 21,5 x 27,6 
Opseg: 560 str. 
ISBN: 978-953-191-991-3
Udžbenik Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Izdavač: Naklada Slap, Jastrebarsko
 
Više informacija, sadržaj i prvo poglavlje: na ovoj poveznici