Blokatori beta receptora i erektilna funkcija: nebivolol – svjetlo na kraju tunela

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti

Portal Hrvatskoga kardiološkog društva: www.kardio.hr