Uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom (HČJZ, srpanj 2010.)