Uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom (HČJZ, srpanj 2010.)

Blokatori beta receptora i erektilna funkcija: nebivolol – svjetlo na kraju tunela

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti