Medix br. 89/90, listopad/studeni 2010. godine, 260 str.

m89-90velika

Tema novog dvobroja časopisa Medix (www.medix.com.hr) je problematika posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Gost urednik ovog broja je prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc. Simptomi ove bolesti zahvaćaju velik broj osoba koje mogu biti i suicidalne, pa je bitno dobro upoznati suvremene dijagnostičke tehnike, farmakoterapijske mogućnosti i poznavati domete psihoterapije. U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i ovaj puta u sklopu naslovne teme može se pronaći i dopisni test provjere znanja koji omogućuje stjecanje bodova u procesu trajne izobrazbe liječnika.

Pored teme PTSP-a, od tema naročito interesantnih internistima i kardiolozima, Medix donosi izvješće sa 67. dana dijabetologa Hrvatske s objavljenim shematskim prikazom hrvatskih smjernica za liječenje dijabetesa tipa 2 (u tekstu i na priloženoj podloški za kompjutorski miš) te izvješća sa 5. kongresa hrvatskih pulmologa i drugih skupova. Izvješće sa 6. hrvatskog internističkog kongresa popraćeno je s nekoliko zanimljivih razgovora s domaćim kardiolozima koje za čitatelje Kardio.hr donosimo u cijelosti. Valja spomenuti i razgovor s prof. dr. sc. Simeonom Grazijem o križobolji i vratobolji kojeg prati pregledni članak o MR-dijagnostici vratnog dijela kralježnice.

Detaljni sadržaj ovog broja pročitajte na http://www.medix.com.hr/izdanje.php

U dogovoru s glavnim urednikom časopisa donosimo nekoliko cjelovitih članaka iz aktualnog broja:

  • Američko udruženje za bolesti srca (AHA) donijelo značajne promjene u sklopu novih smjernica za kardiopulmonalnu reanimaciju. 12-13
  • Rahelić D. 67. dani dijabetologa. 26-30
  • Rukavina L. VI. hrvatski internistički kongres. 76-78
  • Rukavina L. Razgovor s prof. dr. sc. Stojanom Polićem: Prestanak disanja u snu i njegove komplikacije. 78-79
  • Rukavina L. Razgovor s doc. dr. sc. Majom Strozzi: Akutni koronarni sindrom i organizacija interventnog pristupa. 80-85
  • Rukavina L. Razgovor s doc. dr. sc. Viktorom Peršićem: Rehabilitacija kardiovaskularnog bolesnika. 85-86
  • Rukavina L. Razgovor s dr. Darkom Počanićem: Statini u primarnoj prevenciji kardiovaskularnog incidenta. 89-91
  • Folnegović Šmalc V. Posttraumatski stresni poremećaj. 134-137
  • Kozarić-Kovačić D. Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom. 147-152
  • Mimica N, Uzun S, Kozumplik P, Folnegović Šmalc V, Farmakoterapija postraumatkog stresnog poremećaja. 155-159

Pojedine članke iz prethodnih brojeva Medixa potražite na http://hrcak.srce.hr/medix