Plivamed.net ACE inhibitori su sigurni lijeko" /> Ivanuša M.: ACE inhibitori i arterijska hipertenzija – I dio | kardio.hr

Ivanuša M.: ACE inhibitori i arterijska hipertenzija – I dio

Preuzeto s Plivamed.net

ACE inhibitori su sigurni lijekovi, u kliničkoj su uporabi gotovo 30 godina. To je najčešće primjenjivana skupina antihipertenziva. Osnovne informacije o ACE inhibitorima objavit ćemo u dva dijela.

Liječenje arterijske hipertenzije
Glavni učinci antihipertenzivnih lijekova, prema rezultatima brojnih randomiziranih ispitivanja, sažetim u smjernicama Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva, posljedica su prvenstveno snižavanja vrijednosti povišenog arterijskog tlaka (AT), a uvelike su neovisni o primijenjenim lijekovima.
Poznato je da se lijekovi iz skupine tijazidskih diuretika, beta-blokatora, ACE inhibitora, blokatora kalcijskih kanala i blokatora angiotenzinskih receptora prikladni za započinjanje i održavanje liječenja arterijske hipertenzije (AH) bilo kao monoterapija ili u međusobnim kombinacijama. No ipak, svaka od spomenutih skupina lijekova, ali i pojedini predstavnici same klase antihipertenziva, imaju određena svojstva, prednosti i ograničenja (npr. podnošljivost, nuspojave, cijena) koja mogu biti presudna za odluku o primjeni kod pojedinog pacijenta.
Prednosti ACE inhibitora
Najčešće primjenjivana skupina antihipertenziva, ACE inhibitori, prema smjernicama za dijagnosticiranje i liječenje AH iz 2007. godine imaju prednost kod:
subkliničkih oštećenja organa (hipertrofija lijeve klijetke, asimptomatska ateroskleroza, mikroalbuminurija, bubrežna disfunkcija)
kliničkih događaja (prethodni moždani udar, prethodni infarkt miokarda, zatajivanje srca, rekurentna fibrilacija atrija, bubrežno zatajivanje/proteinurija)
stanja (metabolički sindrom, dijabetes).

Liječenje arterijske hipertenzije

Glavni učinci antihipertenzivnih lijekova, prema rezultatima brojnih randomiziranih ispitivanja, sažetim u smjernicama Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva, posljedica su prvenstveno snižavanja vrijednosti povišenog arterijskog tlaka (AT), a uvelike su neovisni o primijenjenim lijekovima.

Poznato je da se lijekovi iz skupine tijazidskih diuretika, beta-blokatora, ACE inhibitora, blokatora kalcijskih kanala i blokatora angiotenzinskih receptora prikladni za započinjanje i održavanje liječenja arterijske hipertenzije (AH) bilo kao monoterapija ili u međusobnim kombinacijama. No ipak, svaka od spomenutih skupina lijekova, ali i pojedini predstavnici same klase antihipertenziva, imaju određena svojstva, prednosti i ograničenja (npr. podnošljivost, nuspojave, cijena) koja mogu biti presudna za odluku o primjeni kod pojedinog pacijenta.

Prednosti ACE inhibitora

Najčešće primjenjivana skupina antihipertenziva, ACE inhibitori, prema smjernicama za dijagnosticiranje i liječenje AH iz 2007. godine imaju prednost kod:

 • subkliničkih oštećenja organa (hipertrofija lijeve klijetke, asimptomatska ateroskleroza, mikroalbuminurija, bubrežna disfunkcija)
 • kliničkih događaja (prethodni moždani udar, prethodni infarkt miokarda, zatajivanje srca, rekurentna fibrilacija atrija, bubrežno zatajivanje/proteinurija)
 • stanja (metabolički sindrom, dijabetes).

Nuspojave i kontraindikacije za primjenu ACE inihibitora

Kašalj je najčešći pri uzimanju enalaprila (17,3%), zatim slijede fosinopril (14,7%), perindopril i kvinapril (14,3%), lizinopril (12,5% ) i ramipril (8,3%).

Prema istim smjernicama, sigurne kontraindikacije za skupinu ACE inhibitori su sigurni lijekovi, u kliničkoj su uporabi gotovo 30 godina. Najčešću nuspojavu skupine predstavlja suhi kašalj koji se javlja u 5% do 35% pacijenata, a ne ovisi o primijenjenoj dozi lijeka. Kašalj je češći u onih liječenih radi srčanog popuštanja nego u pacijenata s AH, a češće se javlja u osoba ženskog spola, nepušača i osoba kineskog porijekla. Kašalj se može pojaviti već unutar par sati od prve doze, ali može i nakon tjedana, pa i mjeseci uzimanja terapije. Po prestanku uzimanja ACE inhibitora kašalj prestaje za 1-4 tjedna, iako postoje podaci o trajanju do 3 mjeseca. Učestalost kašlja ovisi i o primijenjenom predstavniku skupine, pa su tako primjerice Amir i sur. 2005. godine utvrdili da je najčešći pri uzimanju enalaprila (17,3%), zatim slijede fosinopril (14,7%), perindopril i kvinapril (14,3%), lizinopril (12,5% ) i ramipril (8,3%).

ACE inhibitori na listama lijekova

Krajem veljače 2010. godine na Osnovnoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) nalaze se sljedeći prestavnici skupine:

 • Enalapril, lizinopril, ramipril, kvinapril, fosinopril, trandolapril
 • Kombinacije enalaprila, lizinoprila ili ramiprila s hidroklorotijazidom
 • Kombinacija verapamila s trandolaprilom (180mg + 2mg).

Valja istaći da je pojedini lijek registriralo više farmaceutskih tvrtki. Tako je lizinopril registriran od strane čak deset tvrtki, a ramipril od njih sedam. Ovo može predstavljati problem ne samo u obiteljskoj medicini (sklonija propisivanju najjeftinijeg lijeka), nego i u sekundarnoj/tercijarnoj zaštiti jer nije moguće upamtiti baš svako tvorničko ime, pa se prednost daje obično prvom (najpoznatijem) ili eventualno drugom kronološki odobrenom predstavniku na listi lijekova.

Na Dopunskoj listi lijekova HZZO može se također pronaći više predstavnika skupine bilo samostalno ili u kombinaciji s diureticima ili blokatorima kalcijskih kanala:

 • Perindopril, cilazapril
 • Kombinacije cilazaprila ili fosinoprila s hidroklorotijazidom
 • Kombinacije perindoprila s indapamidom
 • Kombinacija verapamila s trandolaprilom (240mg + 4mg)
 • Kombinacije ramiprila s felodipinom.

Detalje o pojedinim predstavnicima skupine prikazuju tablice koje su pripremljene prema literaturnim navodima (Literatura je navedena u drugom dijelu članka o ACE inhibitorima.). Podjelu skupine ACE inhibitora prema kemijskoj skupini, standarne doze i lipofilnost prikazuje tablica 1.

ACE-inhibitora-tablica-1_380

Doze za konverziju pojedinih ACE inhibitora

Tablica 2. Doze za konverziju pojedinih ACE inhibitora

ACE-inhibitora-tablica-2_500