Rezultati Hrvatske mreže urgentne PCI objavljeni u časopisu American Journal of Cardiology

Časopis American Journal of Cardiology u broju za svibanj 2010. godine donosi rezultate Hrvatske mreže urgentne PCI za pacijente s akutnim infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta. Vodeći autor je prof. dr. sc. Vjeran Nikolić-Heitzler, Predsjednik Radne skupine za akutni koronarni sindrom Hrvatskog kardiološkog društva.

Članak je dostupan na stranicama časopisa putem baze ScienceDirect.