Prva implantacija kardioverter-defibrilatora u Općoj bolnici Dubrovnik

Jerko Ferri Certić, dr.med., Opća bolnica Dubrovnik

ICD19. svibnja 2010. godine u Općoj bolnici Dubrovnik implantiran je prvi  ICD uređaj (kardioverter-defibrilator). Zahvat je izveden pod supervizijom prof. Sutlića i ing.Fereka iz Zagreba. Zahvat su planirali i učinili dr.Igor Hozić, dr.Jerko Ferri Certić i dr.Rikard Lenz. Dio kardiologije koji se bavi ritmologijom i elektrostimulacijom time je učinio zahvat koje osim kliničkih bolnica radi jedino Općoj bolnici Zadar.

Tim koji čine dr.Hozić i dr.Ferri  je značajno napredovao tijekom tri godine. Od početnih skromnih ugradnji jednokomornih elektrostimulatora srca nastavili smo edukaciju i usavršavanje preko dvokomornih malo zahtjevnjih, pa eto sada ICD. Treba reći da je ICD implantacija tehnički vrlo slična implantaciji dvokomornog elektrostimulatora, ali je kardiološki dio puno kompliciraniji. Takođe potrebno je izazvati i aritmiju VF/VT koju uređaj treba prepoznati i elektroškokom vratiti u normalni ritam. Time se provocira događaj koji je u izvanbolničkim uvjetima u pravilu letalan i poradi kojega se ovakvi uređaji implantiraju. Radi se o uređaju koji je sekundarna prevencija iznenadne srčane smrti i mi ćemo ga ugrađivati bolesnicima koji za to imaju apsolutnu indikaciju  tzv. I A razred. Ujesen se uz prethodnu dodatnu edukaciju planira uvesti i resinkronizacijska terapija CRT-ICD.

Svi ovi zahvati zahtjevaju po EU EHRA standardima određeni broj godišnjih zahvata o kojem strogo vodimo računa i po timu dr.Hozić-dr.Ferri  imaju tri puta više zahvata nego što EU standardi zahtjevaju. Planira se i dodatna edukacija tima (Rim-Ljubljana-Tolochenaz), a tijekom slijedeće godine jedan član tima će polagati i EHRA ispit.

Danas veliki dio bolesnika, osobito stranaca ima ugrađen neki od sofisticiranih uređaja u srcu, a OB Dubrovnik je ucrtana u karti centara koji takve aparate mogu kontrolirati. To nije tako nevažno s obzirom na Dubrovnik kao elitnu turističku destinaciju.

Na kraju, moramo istaknuti da su iznimnim razvojem kardiologije u OB Dubrovnik osobito invazivni laboratorij  uz redoviti servis skupih uređaja postali veliki potrošači koji nadilaze okvire opće bolnice. Ravnateljstvo bolnice je osiguralo sredstva za, možemo reći, osnovno održavanje ovih projekata i stvaranje pretpostavki za ekspanzivniji rast u budućnosti.