Plivamed.net
Cjeloviti tekst u Natriuretski peptid tipa B kao prediktor zatajenja srca | kardio.hr

Natriuretski peptid tipa B kao prediktor zatajenja srca

Preuzeto s Plivamed.net
Cjeloviti tekst u Croat Med Journal

Natriuretski peptid tipa B kao prediktor zatajenja srca u bolesnika s infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta, bolešću jedne žile i potpunom revaskularizacijom: istraživanje s praćenjem objavljeno u najnovijem broju CMJ-a.

Cilj

Odrediti je li koncentracija natriuretskog peptide tipa B (BNP) prediktor zatajenja srca u bolesnika s infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta infarction (STEMI) koji su bili podvrgnuti primarnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI) s uspješnom i potpunom revaskularizacijom.

Postupci

Od 220 bolesnika s akutnim STEMI-jem koji su primljeni u bolnicu Sestara milosrdnica u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007., samo su bolesnici s akutnim STEMI-jem nakon primarne PCI koji su imali bolest samo jedne žile i bili uspješno revaskularizirani uključeni u istraživanje. Odabrani bolesnici nisu imali povijest infarkta miokarda ili zatajenja srca i imali su normalnu ili skoro normalnu istisnu frakciju lijeve klijetke (LVEF>50%) kako je procijenjeno lijevom ventrikulografijom pri primitku u bolnicu. Samo je 58 bolesnika zadovoljilo kriterije uključenja. Od toga broja, 6 je odbilo sudjelovati, a 5 nije završilo praćenje, tako da je ukupno ispitano 47 bolesnika. Uzeti su uzorci krvi za mjerenje razina BNP-a pri primitku u bolnicu, 24 sata poslije i 7 dana poslije. Bolesnici su praćeni godinu dana. Primarni ishod bilo je smanjenje istisne frakcije lijeve klijetke

(LVEF>50%) kako je procijenjeno lijevom ventrikulografijom pri primitku u bolnicu. Samo je 58 bolesnika zadovoljilo kriterije uključenja. Od toga broja, 6 je odbilo sudjelovati, a 5 nije završilo praćenje, tako da je ukupno ispitano 47 bolesnika. Uzeti su uzorci krvi za mjerenje razina BNP-a pri primitku u bolnicu, 24 sata poslije i 7 dana poslije. Bolesnici su praćeni godinu dana. Primarni ishod bilo je smanjenje istisne frakcije lijeve klijetke <50% nakon godine dana.

Rezultati

Bolesnici koji su razvili ehokardiografske znakove smanjene sistoličke funkcije koja se definira kao LVEF<50%, imali su značajno više vrijednosti BNP-a (>80 pg/mL) 24 sata (P=0,001) i 7 dana (P=0,020) nakon STEMI i uspješne reperfuzije. Za bolesnike koji su imali BNP ?80 pg/mL nakon 7 dana bilo je 21 put vjerojatnije da će razviti LVEF<50 (omjer ishoda, 20,8; 95% raspon pouzdanosti, 2,2-195,2, P=0,008).

Zaključak

BNP može biti prediktor smanjene sistolične funkcije u bolesnika sa STEMI na kojima je provedena uspješna reperfuzija a imali su normalnu istisnu frakciju pri primitku u bolnicu.

Šime Manola, Nikola Pavlović, Vjekoslav Radeljić, Diana Delić Brkljačić, Hrvoje Pintarić, Krešimir Štambuk, Nikola Bulj, Matias Trbušić, Tomislav Krčmar, Ljerka Lukinac