Mario IVANUŠA, Davor MILIČIĆ1, Ivana ŠAKIĆ2" /> Portal Hrvatskoga kardiološkog društva: www.kardio.hr | kardio.hr

Portal Hrvatskoga kardiološkog društva: www.kardio.hr

Mario IVANUŠA, Davor MILIČIĆ1, Ivana ŠAKIĆ2, Lovro BANFIĆ2
Djelatnost za interne bolesti, Opća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar, 1Klinika za bolesti srca i krvnih žila Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, 2Data centar d.o.o. IV. Maksimirsko naselje 34, 10000 Zagreb

Sažetak Moderna kardiologija, zahvaljujući izrazitoj sprezi s nizom sofisticiranih tehnoloških dostignuća i uređaja tj. ovisnosti o kompjutorizaciji, za informiranje i edukaciju zdravstvenih djelatnika koristi prednosti informatičkih tehnologija vjerojatno lakše i masovnije od nekih drugih grana medicine. Članovi Hrvatskoga kardiološkog društva također unatrag 15 mjeseci na portalu Kardio.hr (www.kardio.hr) više puta tjedno objavljuju članke, osvrte, najave skupova, izvješća sa skupova i ostale informacije iz područja kardiologije. Cilj ovog rada je prikaz razvoja portala Kardio.hr i analiza posjećenosti u definiranim vremenskim razdobljima pomoću programa za analizu posjeta web stranica LiveSTATS.XSP Version 8.02. U vremenu od jedne godine na portalu je bilo ukupno 27965 posjeta, s pregledanih ukupno 50547 web stranica. Prosječan broj posjeta iznosio je 2330 ± 471, a pregledanih stranica 4212 ± 1767 mjesečno. Prosječno zadržavanje na web stranicama iznosilo je 117 ± 38 sekundi mjesečno. Za uzlaznu putanju broja posjeta i vremena zadržavanja na portalu najvažnije su aktualne, interesantne, točne i optimalno prezentirane kardiološke informacije koje moraju biti od širega interesa.

1. Uvod

Informacije zapisane pomoću integriranog softverskog sustava tijekom pregleda bolesnika, snimke biomedicinskih signala, povezivanje kardioloških uređaja s računalima i telemedicinsko povezivanje samo su neki od svakodnevnih primjera kod kojih se intenzivno rabe računala u kardiologiji. Prednosti kompjutorizacije i informatizacije u kardiologiji poput trenutne dostupnosti, arhiviranja i brže te, zbog svega spomenutog, jeftinije obrade podataka nisu primjenjive samo u procesima rutinske zdravstvene skrbi okrenutoj dijagnostici i liječenju. Edukacija, praćenje znanstvene i stručne literature, pa i akreditacija u kardiologiji također su nezamislive bez računala.[1-3]

Sve niže cijene telekomunikacijskih usluga s posljedičnim brzim razvojem Interneta utjecale su na brz prijelazak medicinskog znanja preko granica kontinenata.[4] Odlazak u medicinsku knjižnicu zamjenjuju uvijek otvoreni prostori virtualne, digitalne knjižnice u kojoj medicinski članci, knjige i ostale informacije postaju dostupni neovisno o mjestu i vremenu izdavanja, pa čak i mjesecima prije dostupnosti tiskane inačice časopisa. Kako je broj zdravstvenih sadržaja na Internetu svakoga dana sve veći, jedno od važnih pitanja koje se nametnulo u zadnjem desetljeću jest vrednovanje kvalitete objavljenih medicinskih sadržaja.[5]

Moderna kardiologija, zahvaljujući izrazitoj sprezi s nizom sofisticiranih tehnoloških dostignuća i uređaja tj. ovisnosti o kompjutorizaciji, za informiranje i edukaciju zdravstvenih djelatnika koristi prednosti informatičkih tehnologija vjerojatno lakše i masovnije od nekih drugih grana medicine. Mrežne stranice pojedinih sveučilišta, klinika, časopisa, zdravstvenih organizacija ili stručnih udruženja koriste virtualnost i plastičnost, prodornost i brzinu širenja informacija Internetom i svakodnevno obnavljaju sadržaje na portalima koje distribuiraju pomoću E-newsletter-a. Članovi Hrvatskoga kardiološkog društva također unatrag 15 mjeseci na portalu Kardio.hr (www.kardio.hr) više puta tjedno objavljuju članke, osvrte, najave skupova, izvješća sa skupova i ostale informacije iz područja kardiologije. Cilj ovog rada je prikaz razvoja portala Kardio.hr i analiza posjećenosti u definiranim vremenskim razdobljima.

2. Hrvatsko kardiološko društvo i njegov portal

Hrvatsko kardiološko društvo (HKD) osnovano je 1992. godine, kao prva samostalna strukovna medicinska udruga u neovisnoj Hrvatskoj. Od početka je punopravna članica Europskoga kardiološkog društva i Svjetske kardiološke federacije. Okuplja više od 350 kardiologa i liječnika srodnih struka. HKD ima kao glavni cilj skrb za zdravlje bolesti srca i krvnih žila hrvatskoga pučanstva, od prevencije do omogućavanja uvjeta za najsuvremeniju kardiološku dijagnostiku i terapiju koje bi trebale biti dostupne što većem broju stanovnika, ravnomjerno unutar Hrvatske. HKD skrbi i oko napredka kardiološke struke i znanosti u Hrvatskoj, te predstavlja hrvatsku kardiologiju u svijetu. Sukladno našoj europskoj orjentaciji, HKD usko surađuje s Europskim kardiološkim društvom, preuzimajući, prevodeći i prilagođujući Europske smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesti srca i krvnih žila. HKD nastoji i svakako bi trebalo postati nezaobilaznim čimbenikom pri donošenju svih bitnih planova i odluka na području kardiovaskularne medicine u Hrvatskoj, budući da okuplja sve relevantne stručnjake koje se u nas bave kardiologijom.

Mrežne stranice HKD su besplatan i neovisan hrvatski informacijski servis iz područja kardiologije namijenjen informiranju članova HKD, liječnika, medicinskih sestara, studenata medicine i drugih profila zdravstvenih djelatnika. Na mrežnim stranicama članovi HKD od jeseni 2005. g. nekoliko puta mjesečno objavljuju članke, izvješća, obavijesti o planiranoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, a u posebnom izborniku nalaze se i nova izdanja smjernica za dijagnostiku i liječenje kardioloških bolesti na hrvatskome jeziku. Formiranjem Uredništva mrežnih stranica od ožujka 2006. godine informacije se, uz poveznicu prema izvoru, počinju objavljivati 2-3 puta tjedno. Pored toga započinje i obostrana suradnja sa portalom Plivamed.net i časopisom Medix, koja ima za cilj međusobnu izmjenu članaka i poveznica.

Čitateljima portala Kardio.hr dozvoljeno je pregledavanje web stranica, preuzimanje pojedinih članaka na osobno ili ručno računalo za kasnije čitanje, te ispis kopije članka koja služi za osobne potrebe. Nije pak dozvoljena prodaja ili redistribucija informacija objavljenih na portalu niti u papirnatoj ili elektroničkoj formi ili korištenje u svrhu prodaje bez pismenog odobrenja HKD. Uz gore spomenuta ograničenja kopiranje cjelovitog članka objavljenog na mrežnim stranicama HKD je dozvoljeno uz navođenje izvora. Privatnost posjetitelja mrežnih stranica se poštuje, a podatci o identitetu osoba prikupljaju se samo kada su ustupljeni dragovoljno.

21. studenoga 2006. g. Health On the Net Foundation, nezavisna institucija iz Švicarske koja se bavi procjenom medicinskih sadržaja, dodijelila je portalu HKD međunarodno priznanje za kvalitetu medicinskih informacija. Priznanje HON Code of Conduct (HON code) portal je dobio zbog poštovanja principa transparentnosti, vjerodostojnosti, privatnosti i zaštite podataka, ažuriranja informacija, odgovornosti i pristupačnosti. Pored zasebne indeksacije kako tiskane tako i elektroničke inačice Kardio lista, glasila HKD-a, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, HON code predstavlja značajan uspjeh u kratkom vremenu aktivnosti portala.[6]

Web stranice portala Kardio.hr izrađuju su na Microsoftovoj tehnologiji asp.net i bazi podataka sql server 2005. Server je IBM X206 serije, scsi Raid 1 diskovnog sustava s 1 GB memorije i Intel 3,2 GHz procesorom. Operativni sustav je Microsoft Windows server 2003. Za izradu portala koristio se Microsoftov Visual studio 2003 profesional verzija. Stranice koriste i Macromedia-Adobe flash više kao dekorativni dio dizajna, te kao takav zastupljen je u minimalnoj količini što mrežne stranice čini izrazito brzim za učitavanje podataka u preglednik i prilikom korištenja sporijih Internetskih veza. Od veljače 2006. g. web stranice su prilagođene rezoluciji 1024 x 768 piksela. Paralelno uz portal, od ožujka 2006. na adrese elektroničke pošte pretplatnika (registriranih pomoću obrasca na početnoj stranici portala) počeo se mjesečno slati Newsletter koji je tijekom prvih 9 mjeseci sadržavao cjeloviti tekst svih objavljenih informacija tijekom protekloga mjeseca. Od siječnja 2007. godine pretplatnicima (trenutno njih 600) na početku svakog mjeseca elektroničkom poštom šalje se nova inačica Newsletter-a s informacijama o čitanosti portala, kratkom najavom i poveznicama na članke objavljene prethodnoga mjeseca, kao i sadržaj novoga broja Kardio lista.

Do kraja ove godine, kako bi se dobilo na pouzdanijem i bržem održavanju portala, web stranice se planiraju utemeljiti na inačici asp.net 2.0. Također se uz visoku razinu zaštite putem SSL protokola (službeni program za certificiranje e-trgovine) u suradnji s Ouroboros tvrtkom, planira se uvesti i sigurno (online) plaćanje članarina HKD-a kreditnim karticama.

3. Posjećenost web stranica

Analiza posjeta web stranicama HKD učinjena je s pomoću programa LiveSTATS.XSP Version 8.02 [7] koji prati posjećenost portala analizirajući broj posjetitelja, broj pregledanih stranica, utrošeno vrijeme, način pristupa portalu, vršnu domenu posjetitelja, operativni sustav, preglednik i sl. tijekom željenoga vremenskog razdoblja.

U vremenu od jedne godine (od 1. ožujka 2006. do 28. veljače 2007. g.) na portalu je bilo ukupno 27965 posjeta, s pregledanih ukupno 50547 web stranica. Prosječan broj posjeta iznosio je 2330 ± 471, a pregledanih stranica 4212 ± 1767 mjesečno. Prosječno zadržavanje na web stranicama iznosilo je 117 ± 38 sekundi mjesečno. Detaljna analiza po mjesecima prikazana je u Grafikonu 1. Portal posjećuje 76% posjetitelja izravno, unosom mrežne adrese portala, a 17,1% posjeta bilo je rezultat pretraživanja na nekoj od tražilica (u oko 90% se radilo o tražilici Google). Svega 6,9% posjeta bilo je kao poveznica s neke od drugih mrežnih stranica.

Posjećenost portala kardio.hr analizirana je detaljnije u dvomjesečnom razdoblju (od 1. siječnja do 28. veljače 2007. g.) prema vršnoj domeni posjetitelja (koja često označava pripadnost državi), korištenom pregledniku i operativnom sustavu. Od ukupno 6023 posjetitelja, država iz koje se pristupalo na portal bila je poznata u 3333 posjetitelja odnosno 55,3%. Tako je 2411 posjetitelja (40,0%) bilo je s područja Europe, 678 (11,3%) iz Sjeverne Amerike, a 234 (3,9%) iz Azije. S područja Australije bilo je 7 posjetitelja, a iz Afrike njih 3. Ljestvica posjećenosti po vršnim domenama prikazana je u Tablici 1. Posjetitelji, njih ukupno 2336 (38,8%), za pregledavanje web stranica najviše su se služili preglednikom Microsoft Internet Explorer (Tablica 2). Od operativnih sustava najviše je korišten Microsoft Windows, kao što je prikazano u Tablici 3.

k1
Grafikon 1. Posjećenost portala Kardio.hr u vremenu od 1. 3. 2006. do 28. 2. 2007. godine.

k2
Tablica 1. Ljestvica posjećenosti portala Kardio.hr po vršnim domenama posjetitelja u prva dva mjeseca 2007. godine.

k3
Tablica 2. Korišteni preglednici posjetitelja portala Kardio.hr .

k4
Tablica 3. Korišteni operativni sustavi posjetitelja portala Kardio.hr .

4. Umjesto zaključka

Prikazani rezultati posjećenosti portala HKD nastali su kao rezultat primjene programa za analizu posjeta web stranica. Značajno povećanje broja posjeta i vremena zadržavanja na mrežnim stranicama ukazuju na činjenicu da su za uzlaznu putanju ta dva čimbenika najvažnije aktualne, interesantne, točne i optimalno prezentirane kardiološke informacije koje moraju biti od širega interesa. Poslani E-newsletter s kratkom najavom tekstova i poveznicom na cjelovite tekstove objavljenih informacija, značajno povećava čitanost i vrijeme zadržavanja na portalu.

Evaluacija sadržaja portala HKD planirana je kao trajan proces s ciljem daljnjega unaprjeđivanja aktualnosti i kakvoće sadržaja, kao i poticanja interaktivnoga odnosa između autora i korisnika portala. U tome kontekstu planiramo provesti online anketu radi ocjene sadržaja portala od strane posjetitelja, kako bismo dobili što točnije povratne informacije i na temelju toga planirali daljni razvoj i širenje našega portala.

Literatura

[1] WR. Hersh, Medical Informatics. Improving Health Care Through Information, JAMA 288 (2000) 1955-1958.
[2] A. Geissbuhler, C. Boyer, Health and the Internet for all, Int J Med Inform 75 (2006) 1-3.
[3] M. Ivanuša, J. Čiček, M. Šarić, I. Miškić. Kako poboljšati kvalitetu zdravstvenih usluga u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti primjenom informatičkih metoda, Med Inform 7 (2005) 54-59.
[4] R. Smith, Distance is dead: the world will change, BMJ 313 (1996) 1572.
[5] FDA. How to Evaluate Health Information on the Internet.
http://www.fda.gov/oc/opacom/evalhealthinfo.html pristup 5. 3. 2007.
[6] M. Ivanuša, „HON Code of Conduct“ za kardio.hr, Kardio list 1 (2006) 27.
http://www.kardio.hr/list%5Cprosinac.pdf pristup 5. 3. 2007.
[7] LiveStats®.XSP V8.02. http://www.deepmetrix.com pristup 4. 3. 2007.

Mario IVANUŠA, Davor MILIČIĆ1, Ivana ŠAKIĆ2, Lovro BANFIĆ2
Djelatnost za interne bolesti, Opća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar, 1Klinika za bolesti srca i
krvnih žila Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, 2Data
centar d.o.o. IV. Maksimirsko naselje 34, 10000 ZagrebMario IVANUŠA, Davor MILIČIĆ1, Ivana ŠAKIĆ2, Lovro BANFIĆ2Djelatnost za interne bolesti, Opća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar, 1Klinika za bolesti srca ikrvnih žila Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, 2Datacentar d.o.o. IV. Maksimirsko naselje 34, 10000 Zagreb 

 

Sažetak Moderna kardiologija, zahvaljujući izrazitoj sprezi s nizom sofisticiranih tehnoloških dostignuća i uređaja

tj. ovisnosti o kompjutorizaciji, za informiranje i edukaciju zdravstvenih djelatnika koristi prednosti informatičkih

tehnologija vjerojatno lakše i masovnije od nekih drugih grana medicine. Članovi Hrvatskoga kardiološkog

društva također unatrag 15 mjeseci na portalu Kardio.hr (www.kardio.hr) više puta tjedno objavljuju članke,

osvrte, najave skupova, izvješća sa skupova i ostale informacije iz područja kardiologije. Cilj ovog rada je prikaz

razvoja portala Kardio.hr i analiza posjećenosti u definiranim vremenskim razdobljima pomoću programa za

analizu posjeta web stranica LiveSTATS.XSP Version 8.02. U vremenu od jedne godine na portalu je bilo ukupno

27965 posjeta, s pregledanih ukupno 50547 web stranica. Prosječan broj posjeta iznosio je 2330 ± 471, a

pregledanih stranica 4212 ± 1767 mjesečno. Prosječno zadržavanje na web stranicama iznosilo je 117 ± 38

sekundi mjesečno. Za uzlaznu putanju broja posjeta i vremena zadržavanja na portalu najvažnije su aktualne,

interesantne, točne i optimalno prezentirane kardiološke informacije koje moraju biti od širega interesa.

Med.Inform. 2007; 8:69-74
http://www.hdmi.hr