Publikacija: “Kardiovaskularne bolesti u Republici Hrvatskoj”

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je publikaciju “Kardiovaskularne bolesti u Republici Hrvatskoj” (2022. godina).
Publikacija donosi nove pokazatelje mortaliteta (uz usporedbu prema županijama i drugim zemljama) i pokazatelje
morbiditeta (bolničko liječenje, izvanbolnički morbiditet), a može se preuzeti na poveznici: