Poslijediplomski specijalistički studij “Sportska i rehabilitacijska medicina”

Treba li Hrvatskoj nacionalni plan za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti?

Distribucija kardiologa po hrvatskim županijama (Liječ Vjesn. 2022;144:217–226.)

Dani svjesnosti o zatajivanju srca

Novo izdanje Medixa – Kardiologija u doba korone

Flekainid: novi antiaritmik na hrvatskom tržištu na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a