Preporuke za dugotrajnu kontrolu ritma i kardioverziju iz Smjernica ESC-a za dg i th fibrilacije atrija 2020.

Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva prevela je na dijelove Smjernica za dijagnozu i liječenje fibrilacije atrija koje je izdalo Europsko kardiološko društvo 2020. godine.
U pdf-u pročitajte preporuke za dugotrajnu kontrolu ritma i kardioverziju.

pdf ( 78 kB)