Kardio list. 2008;3(1-2):1-12. | kardio.hr

Kardio list. 2008;3(1-2):1-12.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Mario Ivanuša:

Kardio list uključen u program HINARI.
Kardio list included in the HINARI Programme. (stranica/page 1-2)

Maurice Long:

Sudjelovanje u programu HINARI.
Participating in the HINARI Programme. (stranica/page 2-3)

Renata Dobrila-Dintinjana, Marijan Dintinjana:

Utjecaj kemoterapije na kardiovaskularni sustav.
The impact of chemotherapy on the cardiovascular system. (stranica/page 4-6)

Stojan Polić:

Odabrana poglavlja iz KV liječenja – 15. ožujka u Splitu.
Selected chapters from cardiovascular treatment – 15th March in Split. (stranica/page 7)

Pejo Samardžić:

Izvješće sa sastanka Podružnice HKD za Slavoniju i Baranju.
Baranja and Slavonia Branch Office of the CCS Meeting Report. (stranica/page 8)

Dragica Kramarić:

Srčani bolesnici sve više vode brigu o svom zdravlju.
Patients suffering from heart diseases take care of their health. (stranica/page 9)

Nina Zupanc:

Antihipertenzivno djelovanje Loriste, Loriste H i Loriste HD u bolesnika s blagom do umjereno teškom arterijskom hipertenzijom.
Antihypertensive effect of Lorista, Lorista H and Lorista HD in patients with mild to moderate arterial hypertension (stranica sponzora/sponsor´s page 10-11)

Uredništvo Kardio lista i portala Kardio.hr:

Kardio list i web portal Kardio.hr tijekom 2007. godine.
Kardio list and web-portal Kardio.hr during the year 2007. (stranica/page 12)