Kardio list. 2008;3(8):61-72. | kardio.hr

Kardio list. 2008;3(8):61-72.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Zdravko Babić:
Akutni koronarni sindrom – Ima li što novo u strategiji naše suradnje? Sastanak u Sisku.
Acute Coronary Syndrome – Is There Anything New in the Strategy of Our Cooperation? Meeting in Sisak.
(stranica/page 61-63)

Mirna Krajina-Andričević:
Sajam zdravlja u Vinkovcima.
Health fair in Vinkovci.
(stranica/page 63-64)

Neike Keller:
Invazivna i interventna kardiologija u liječenju valvularnih bolesti srca.
Invasive and interventional cardiology in treatment of cardiac valvular diseases.(stranica/page 65-68)

Vjeran Nikolić Heitzler u ime Radne skupine za akutni koronarni sindrom Hrvatskoga kardiološkog društva:
Simpozij “Akutna stanja u kardiologiji”.
Symposium “Emergencies in cardiovascular medicine”.
stranica/page 69-70

Breda Barbič-Žagar, Luka Meden:
Dvadeset godina Krkinih lijekova koji djeluju na renin-angiotenzin-aldosteronski sustav.
20th anniversary of Krka’s medicines acting on renin-angiotensin-aldosterone system.
(stranica sponzora/sponsor´s page 70-72)