Kardio list. 2009;4(1-2):1-12. | kardio.hr

Kardio list. 2009;4(1-2):1-12.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Luka Zaputović:
Ima li novosti u farmakološkoj terapiji kroničnog zatajivanja srca.
Are there any novelties in pharmacological treatment of chronic heart failure. (stranica/page 1-4)

Antun Car:
Što je uistinu znao Baglivi ili od Baglivija do Dopplera (uz 300-tu obljetnicu smrti).
What Baglivi truly knew or from Baglivi to Doppler (Commemorating the 300th year of his death). (stranica/page 4-6)

Simpozij “Bolesti srčanih valvula”. Zagreb, 20. veljače 2009. godine.
Symposium “Heart Valve Diseases”. Zagreb, 20th February 2009.
(stranica/page 6a)

III. HRVATSKI SASTANAK O KARDIOVASKULARNIM INTERVENCIJAMA s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, hotel Sheraton, 6. i 7. ožujka 2009. godine.
3rd CROATIAN MEETING ON CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS with international participation. Zagreb, Hotel Sheraton, 6th and 7th March 2009 .
(stranica/page 7a)

Dragica Kramarić:
Registar za akutni infarkt miokarda Kardiološkog odjela Opće bolnice Koprivnica.
Registry for acute myocardial infarction of the Cardiology Department of the Koprivnica General Hospital. (stranica/page 7-8)

Neike Keller:
20. obljetnica transplatacije srca u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
20th anniversary of heart transplatation in the Clinical Hospital Centre Zagreb. (stranica/page 8-9)

Polona Knavs Vrhunec, Breda Barbič Žagar, Sandra Pišek:
Klinička iskustva s losartanom i njegovim dodatnim pogodnostima pri liječenju arterijske hipertenzije.
Clinical experiences with losartan and its additional benefits in the treatment of hypertension. (stranica sponzora/sponsor´s page 10-12)