Nova Izdanja ACC/AHA smjernica

U časopisu Circulation od 15. svibnja 2006. godine objavljeno je novo izdanje Smjernica za sekundarnu prevenciju koronarnih i drugih vaskularnih bolesti izdanih od American Heart Association (AHA) i American Colllege of Cardiology (ACC), a prihvaćenih i od National Heart, Lung and Blood Institute. Novo izdanje ovih AHA/ACC smjernica, koje uključuju dokaze novih studija nakon prethodnog izdanja 2001. godine, ne uključuje samo savjete za još nižu razinu kolesterola i nove odrednice za primjenu već dokazano djelotvorne terapije, nego i po prvi puta primjenu cijepljenja protiv gripe kod svih kroničnih srčanožilnih bolesnika kako bi se spriječio razvoj komplikacija u slučaju pojave gripe. Opširnije u Circulation 2006;113:2363-72.

16. lipnja 2006. godine objavljeno je i novo izdanje ACC/AHA Smjernica za dijagnostiku i liječenje valvularnih bolesti srca, koje će biti istodobno otisnuto 1. kolovoza 2006. godine u časopisima Journal of American College of Cardiology (JACC) i Circulation. Obnovljena inačica smjernica, prethodno izdanih još 1998. godine, pripremljena je u suradnji sa Society of Cardiovascular Anesthesiologists. Ključnih naglasak ovih smjernica je pravilan izbor potrebe za kardiokirurškim liječenjem temeljen na kvantifikaciji valvularnih bolesti (blage, umjerene i teške) ovisno o simptomima i rezultatima neinvazivnih kardioloških dijagnostičkih testiranja. Pored toga smjernice daju značajniju ulogu primjeni transezofagijskog ehokardiografskog pregleda za vrijeme kardiokirurškog zahvata, pravilnoj upotrebi antikoagulatne terapije i češćoj primjeni novih kardiokirurških tehnika na srčanim zaliscima (repair vs. replacement). Opširnije na stranicama ACC, AHA i u časopisu JACC 2006;48:e1-148.

Poveznicu na web stranice spomenutih institucija i časopisa pronađite u rubrici „Važne poveznice“ koja u svakom broju Kardio lista donosi novi popis poveznica iz područja kardiologije.