Kardio list 2009;4(10):77-128. | kardio.hr

Kardio list 2009;4(10):77-128.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Mario Ivanuša:
Sažeci najvažnijih studija objavljenih na kongresu Europskog kardiološkog društva 2009.
Summaries of the most important studies published at the Congress of the European Society of Cardiology in 2009.
(stranica/page 77-123)

Goran Krstačić:
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Kako i zašto prestati pušiti”.
Postgraduate Course of Continuing Medical Education “How and Why Should We Quit Smoking”.
(stranica/page 123-124)

Franjo Kranjčević, Breda Barbič-Žagar, Sandra Pišek:
Trendovi u liječenju hipertenzije.
Trends in hypertension treatment.
(stranica sponzora/ sponsor’s page 125-128)