Peti srednjoeuropski kongres o hipertenziji

Peti srednjoeuropski kongres o hipertenziji & Drugi hrvatski kongres o hipertenziji
Knjiga sažetaka – HINEKA

Knjiga sažetaka s nedavno završenog Petog srednjoeuropskog kongresa o hipertenziji & Drugog hrvatskog kongresa o hipertenziji & Drugog hrvatskog simpozija medicinskih sestara o hipertenziji održanog u Zagrebu (22. do 25. listopada 2009.) objavljena je u glasniku Hrvatskog društva za hipertenziju HINEKA (broj 24, godina 11, listopad 2009.).

Knjiga sažetaka se može u cijelosti preuzeti na linku http://www.5cem2009.org/ABSTRACTBOOK.pdf