Kardio list 2010;5(1-2):1-32. | kardio.hr

Kardio list 2010;5(1-2):1-32.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Peter Mills, Adam Timmis, Kurt Huber, Hugo Ector, Patrizio Lancellotti, Izet Mašić i sur.
Uloga europskih nacionalnih kardioloških časopisa u edukaciji.
The role of European national journals in education.
(stranica / page 1-5.)

Ana Marušić
Uloga urednika časopisa kao edukatora stručnih i istraživačkih zajednica.
The role of journal editors as educators in professional and research communities.
(stranica / page 5-7.)

Verica Kralj, Vlasta Hrabak-Žerjavić, Ivana Brkić
Smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Hrvatskoj.
Mortality from acute myocardial infarction in Croatia.
(stranica / page 7-10.)

Darko Počanić
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 18. prosinca 2009.
Minutes of the meeting of the Management Board of the Croatian Cardiac Society on 18th Dec 2009.
(stranica / page 11-14.)

Viktor Peršić
Zaključci radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti Hrvatskog kardiološkog društva: Zagreb, 23. listopada 2009.
Conclusions of the Working Group for Prevention and Rehabilitation of Cardiovascular Diaseases of the Croatian Cardiac Society: Zagreb, 23rd October 2009.
(stranica / page 15-17.)

Hrvoje Vražić
Poslijediplomski tečaj “Sportska kardiologija”.
Postgraduate course “Sports cardiology”.
(stranica / page 17-18.)

Dragica Kramarić
Priznanje Kardiološkom odsjeku Opće bolnice Koprivnica.
Recognition to the Cardiac Division of the Koprivnica General Hospital.
(stranica / page 19.)

Ana Vučetić
Razgovor s prim. dr. sc. Jovićem prigodom prve radiofrekventne ablacije fibrilacije atrija.
Interiew with Head Doctor Jović, PhD on occasion of the first radiofrequency ablation of atrial fibrillation.
(stranica / page 20-21.)

Alma Rožman
Mjerenje plućne funkcije prigodom Svjetskog dana srca 2009.
Measuring pulmonary function on occasion of the 2009 World Heart Day.
(stranica / page 21-22.)

Iva Henezi, Goran Krstačić, Mario Ivanuša, Inge Heim, Dubravka Kruhek-Leontić, Joza Husinec i sur.
Čimbenici rizika nastanka kardiovaskularnih bolesti u policijskih djelatnika.
Risk factors for occurrence of cardiovascular diseases in police employees.
(stranica / page 23-25.)

Mario Sićaja
Dvadeset godina invazivne kardiologije u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Twenty years of invasive cardiology in Dubrava Clinical Hospital.
(stranica / page 26.)

Anton Šmalcelj
Psihologija koronarne srčane bolesti.
Psychology of coronary heart diseases.
(stranica / page 27-28.)

Uputa autorima.
Guidelines for authors.
(stranica / page 28-29.)

Tina Šmuc, Sandra Pišek, Breda Barbič-Žagar.
Učinkovitost i sigurnost valsartana u liječenju pacijenata s blagom do umjerenom arterijskom hipertenzijom.
The efficacy and safety of valsartan in the treatment of patients with mild to moderate hypertension.
(stranica sponzora / sponsor’s page 29-32.)