Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva 18. lipnja 2010.

Mr.sc. Eduard Margetić, dr. med.
Hrvatsko kardiološko društvo, rizničar

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 18. lipnja 2010. godine u 15,30 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik d.milicic@mail.inet.hr
 2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik mijo.bergovec@usa.net
 3. Dr. Eduard Margetić, rizničar eduard.margetic@gmail.com
 4. Dr. Dubravko Tršinski dubravko.trsinski@vz.t-com.hr
 5. Dr. Pejo Samardžić pejo.samardzic@sb.t-com.hr
 6. Dr. Mladen Jukić mladen.jukic@sunce.hr
 7. Dr. Pejo Samardžić pejo.samardzic@sb.t-com.hr
 8. Dr. Mladen Jukić mladen.jukic@sunce.hr

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Dr. Darko Počanić, tajnik
 2. Doc. dr. Maja Strozzi

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO 17. svibnja 2010.
 2. Izvješće prof. Miličića o Hrvatskoj kući srca
 3. Izvješće prof. Miličića o stručnim i znanstvenim aktivnostima u proteklom razdoblju
 4. Planirane stručne i znanstvene aktivnosti koje neposredno slijede do kraja godine
 5. Članarine, zamolbe za priznavanje staža iz kardiologije
 6. Različito

Ad 1. Kratko je prodiskutiran i komentiran zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 17. svibnja. Još jednom je potvrđena odluka o prostupku za prijem u članstvo koja bi zahtijevala od pristupnika osim vlastite aplikacije i curriculuma i dva pisma preporuke punopravnih članova subspecijalista kardiologa koji poznaju stručnost i kvaliteta osobe koja aplicira za članstvo.
Ad 2. Prof. Miličić je izvijestio prisutne o nekoliko ponuđenih lokacija za Hrvatsku kuću srca. Još nije donijeta definitivna odluka o najoptimalnijem izboru. Ponovno je istaknuta važnost spomenutog prostora kao trajnog sjedišta HKD koje bi onda po prvi put imalo osobu koja bi obavljala računovodstvene i tajničke poslove na profesionalnoj osnovi.

Ad 3. Prof. Miličić je izvijestio prisutne o aktivnostima koje su se odvijale u proteklom razdoblju:

Prof. Miličić se osvrnuo na stručni skup održan 19. svibnja u organizaciji HKD „Novosti u suvremenom liječenju kardioloških bolesnika“ u sklopu izložbe „Bodies Revealed“ u Klovićevim dvorima, gdje su uz predavače moderatore prof. Miličića i prof. Bergovca izlagali i doc. Delić-Brkljačić, dr. Stipić, prof. Jelaković, dr. Buljević i dr. Počanić.

Potom je prof. Miličić ukratko izvijestio o svom sudjelovanju na Slovenskim kardiološkim danima u Radencima.

U nastavku se prof. Miličić osvrnuo na V. kongres kardiologa Bosne i Hercegovine održan 27. do 29. svibnja u Sarajevu gdje je održao predavanje u mehaničkoj potpori u srčanom zatajivanju. Predavanja su na kongresu održali i prof. Bergovec o smjernicama za preoperativno i perioperativno zbrinjavanje kardioloških bolesnika podvrgnutih nekardiološkim operacijama te dr. Jukić o CT koronarografiji.

Prof. Miličić je upoznao ostale sa sudjelovanjem na Kongresu Makedonskog društva kardiologa na Ohridu (2. do 5. lipnja) gdje je imao zapaženo predavanje o terminalnom zatajivanju srca. Predavanja na kongresu su imali i doc. Strozzi i prof. Vincelj.

Prof. Miličić je također izvijestio o zbivanjima na Merck akademiji održanoj 12. lipnja gdje je održao predavanje o ulozi beta-blokatora u liječenju koronarne bolesti srca. Prof. Bergovec je održao predavanje o smjernicama za preoperativno i perioperativno zbrinjavanje kardioloških bolesnika podvrgnutih nekardiološkim operacijama, a prof. Zaputović je predavao o ulozi beta-blokatora u liječenju arterijske hipertenzije.

Prof. Bergovec je upoznao članove UO o svom sudjelovanju u «Steering committee» TAO studije koja će ispitivati otamixaban u akutnom koronarnom sindromu.

Ad 4. Dr. Jukić je izvijestio o pozivu za sudjelovanje na simpoziju o ulozi matičnih stanica u liječenju akutnog infarkta miokarda koji će se održati 22. lipnja u Luganu.

Prof. Miličić je izvijestio o pripremama za Svjetski dan srca koji će se obilježiti 26. rujna. HKD će u organizaciji pomagati Hrvatska udruga medicinskih sestara koje će dati značajnu logističku podršku. U organizaciju će se aktivno uključiti i grad Zagreb. Apelirano je da, shodno dosadašnjoj dobroj praksi, Svjetski dan srca u organizaciji HKD bude obilježen u svim većim hrvatskim gradovima.

Prof. Miličić je skrenuo pozornost na naše obveze na kongresu Europskog kardiološkog društva (ESC) u Stockholmu. Raspravljano je ponovo o organizaciji štanda našeg nacionalnog društva. Također je prihvaćena inicijativa za prisustvovanje na svečanoj humanitarnoj večeri koju, za vrijeme trajanja kongresa, organizira zaklada «European heart for children» na čelu s prof. Ferrarijem. Večera će biti održana 29. kolovoza u 20h u gradskoj vijećnici u Stockholmu (u istoj dvorani gdje se dodjeljuju Nobelove nagrade). Odlučeno je da HKD zakupi jedan stol s 10 mjesta (po 150 EUR) koja će popuniti tamo prisutni članovi UO HKD i gosti.

Također je zaključeno da se nabavi 30 primjeraka «European cardiology cookbook» koja sadrži 150 recepata i 40 menija iz svih zemalja članica ESC s naglaskom na namirnice preporučljive za primarnu i sekundarnu prevenciju koronarne bolesti srca. Prof. Miličić je izvijestio o mogućnosti prijevoda knjige na hrvatski jezik uz dozvolu ESC. Prof. Bergovec je iznio ideju o povezivanju s novinskim izdavačkim kućama radi pomoći pri tiskanju i distribuciji knjige.

Prof. Miličić je upoznao članove UO s inicijativom ESC pod nazivom «Cardiologist of tomorrow» koja bi mlađe kolege oslobađala troškova kotizacije i omogućavala im jeftini smještaj tijekom ESC kongresa dok bi nacionalna društva trebala osigiurati sponzoriranje troškove puta i smještaja. Obzirom na blizinu kongresa i brojne organizacijske probleme, inicijativa za sada nije prihvaćena.

Prof. Miličić je naglasio potrebu sudjelovanja u radu Alpe Adria kardiološkog kongresa koji će se održati u Beču 16. do 19. rujna. Podijeljen je preliminarni program. Izraženo je čuđenje izostavljanjem prof. Čikeša iz znanstvenog odbora budući da je on jedan od osnivača kongresa. Na kongresu bi prof. Bergovec održao pozvano predavanje s temom «Risk factor management in Croatia». Unatoč brojnim aktivnostima u rujnu, ponovo je apelirano na sudjelovanje mladih kardiologa kojima bi to bio dobar uvod u međunarodne aktivnosti. Dogovoreno je da će iz KBC Zagreb biti poslani dr. Velagić i dr. Baričević, iz KB Dubrava dr. Šikić i dr. Vražić. Potebno je još kontakirati Split, Rijeku i Osijek radi upućivanja mlađih kolega.

Još jednom je prof. Miličić skrenuo pozornost na naš nacionalni kongres u Opatiji u listopadu, te apelirao da se stručno što više angažiraju članovi društva. Raspravljano je o temama pozvanih predavanja. Posebno je naglašeno da treba inzistirati na poštivanju roka za slanje sažetaka prijavljenih radova koji ističe 15. srpnja.

Ad 5. Ponovo se dotaklo pitanje molbi za mišljenje o kardiološkom stažu za polaganje subspecijalističkog ispita. Ponovljen je zaključak s prošla dva sastanka UO da više nema mogućnosti izdavanja mišljenja bilo kome jer je proteklo 10 godina od početka dodjeljivanja subspecijalizacija.

Dotaknuto je pitanje članova koji nisu kardiolozi i koji nisu poslali potpisane izjave o plaćanju članarine putem administrativne zabrane. Zaključeno je da ih treba obavijestiti i upoznati s činjenicom da će se, nakon što zaživi novi način prikupljanja članarine provjeriti tko nije sproveo ovu odluku i tim članovima UKINUTI ČLANSTVO, a rok za navedeno je kongres u Opatiji u listopadu.

Ad 6. Dr. Tršinski je postavio pitanje dodjeljivanja subspecijalizacije iz dječje kardiologije budući da na višekratne zahtjeve za istom nisu dobili odgovor. Zaključak UO je da će se poslati dopis prof. Malčiću radi pojašnjenja nastale situacije.

Slijedeći sastanak UO zakazan je za 19. srpnja 2010. godine u 17 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

Sastanak je završen u 17,15 sati.