Kardio list. 2010;5(8-9):105-132. | kardio.hr

Kardio list. 2010;5(8-9):105-132.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Mladen Jukić, Ladislav Pavić, Jasna Čerkez-Habek.
Koronarografija kompjutoriziranom tomografijom.
Coronary computed tomography angiography.
(stranica / page 106-112.)

Jerko Ferri Certić.
Prva implantacija kardioverter-defibrilatora u Općoj bolnici Dubrovnik.
The first implantation of cardioverter-defibrillator in the Dubrovnik General Hospital.
(stranica / page 113-114.)

Jerko Ferri Certić.
Kardiološka radionica u Općoj bolnici Dubrovnik.
Cardiac Workshop in the Dubrovnik General Hospital.
(stranica / page 115.)

Mario Ivanuša, Ion Bruckner.
Razmjena časopisa.
Exchange of Journals.
(stranica / page 116.)

Darko Počanić.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 17. svibnja 2010.
Minutes of the Meeting of the Croatian Cardiac Society Management Booard of 17th May 2010.
(stranica / page 117-121.)

Mijo Bergovec i suradnici: “Aritmije u liječničkoj praksi” (knjiga).
(stranica / page 122.)
Dodatak na web stranicama – predgovor, sadržaj, odlomak (Croatian language only)
http://www.kardio.hr/2010/06/30/mijo-bergovec-i-suradnici-aritmije-u-lijeničkoj-praksi

Eduard Margetić.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 18. lipnja 2010.
Minutes of the Meeting of the Croatian Cardiac Society Management Board of 18th Juni 2010.
(stranica / page 123-125.)

Uputa autorima. Guidelines for authors.
(stranica / page 126.)

Breda Barbič-Žagar, Darja Milovanovič Jarh.
Gliklazid u tableti s prilagođenim oslobađanjem – sulfonilurea s dokazanom koristi kod pacijenata s dijabetesom tipa 2 u monoterapiji i kombiniranoj terapiji.
Gliclazide in modified release formulation – the sulphonylurea with proven benefits for patients with type 2 diabetes mellitus in monotherapy and in combination therapy.
(stranica sponzora / sponsor’s page 127-132.)