Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora HKD 12. 10. 2010.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 12. listopada 2010. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:
1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik d.milicic@mail.inet.hr
2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik mijo.bergovec@usa.net
3. Dr. Darko Počanić, tajnik dpocanic@gmail.com
4. Mr. sc. Eduard Margetić, rizničar eduard.margetic@gmail.com
5. Doc. dr. Maja Strozzi maja.strozzi@zg.t-com.hr
6. Prof. dr. Luka Zaputović lukaz@medri.hr
7. Prof. dr. sc. Josip Vincelj jvincelj@kbd.hr
8. Doc. dr. Viktor Peršić viktor.persic@ri.t-com.hr
9. Dr. Mladen Jukić mladen.jukic@sunce.h

 

Unaprijed se ispričao da je spriječen doći:

  1. Doc. dr. sc. Robert Steiner

 

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO 18. lipnja 2010.
  2. Upoznavanje s programom 8. Kongresa Hrvatskog kardiološkog društva
  3. Pripreme za Izbornu skupštinu koja će se održati tijekom kongresa
  4. Izvješće prof. Miličića o Hrvatskoj kući srca
  5. Izvješće prof. Zaputovića o programu specijalizacija iz interne medicine i kardiologije
  6. Različito

 

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka Upravnog odbora

 

Ad 2. Prof. Miličić je podrobno upoznao nazočne s programom predstojećeg konrgesa. Posebno je naglasio kako će na svečanom otvaranju biti nazočni prof. M. Komajda, prof. P.E. Vardas, prof. T. Gillebert, prof. M.F. Kenda, koji su doajeni europske kardiološke struke. Pri tome je naglasio kako su prihvatili poziv da budu nazočni na našem kongresu, mada se istodobno održavaju nacionalni kongresi u Grčkoj i Turskoj. Tijekom svečanosti otvorenja kongresa, nakon plenarnih predavanja, bit će svečano proglašenje počasnih članova Hrvatskog kardiološkog društva.
Nakon toga je temeljito analiziran program pozvanih predavanja, oralnih prezentacija i satelitskih simpozija po danima. Tijekom rasprave o stručnim radovima koji će se izlagati putem postera, prof. Bergovec je naglasio kako je važno da prezentacije postera budu praćene kratkom raspravom autora u vrijeme prikaza. Odlučeno je i da će se izabrati tri najbolja stručna rada među oralnim i poster prezentacijama, kojima su autori mlađi specijalizanti interne i/ili kardiologije, ne stariji od 40 godina. Odmah je ustanovljena komisija za ocjenu radova, koja će se sastojati od nazočnih članova UO, tako da će svaki ocijeniti jednu skupinu radova, po danima. Nakon toga će predložiti tri najbolja rada iz svoje skupine te će potom svaki od članova UO glasati o predloženim radovima, dajući im bodove (prijedlog prof. Zaputovića, koji je prihvaćen jednoglasno – kombinacija apsolutnog i relativnog izbora). Tri rada s najviše bodova bit će proglašeni prvim, drugim i trećim najboljim radom. Ustanovljeno je da će nagrada za najbolji poster biti put i prisustvovanje na Europskom kongresu kardiologa 2011 godine u Parizu, druga nagrada put i prisustvovanje na skupu Dubrovnik Highlights in Cardiology 2011 godine, a treća nagrada je knjiga ESC Textbook in Cardiology.

 

Ad 3. Prof. Miličić je predložio da se na izbornoj skupštini, koja će se održati u subotu, 23. listopada, pripremi prijedlog za predsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora te Etičkog povjerenstva. Nakon prezentacije prijedloga moguća je popuna liste kandidata (prema Statutu društva, svaki punopravni član HKD može predložiti bilo koga od članova za ova tijela). Potom će se pristupiti glasovanju. Dr. Počanić je predložio da se izbjegne nepotrebno gubljenje vremena prilikom prebrojavanja članova, da se odmah na ulazu vrši provjera i bilježenje članova dok pristupaju u dvoranu, tako da će se znati broj članova i ustanoviti postojanje kvoruma, što je bitno da bi izbori bili valjani. Za tu priliki tajnik dr. Počanić će pripremiti ispis aktualnog popisa članova. Na taj način neće se omogućiti osobama koje nisu članovi niti prisustvovanje izborima. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Kao kandidati su predloženi:

Predsjednik: Prof. dr. sc. Davor Miličić, dr. med.

Dopredsjednik: Prof. dr. sc. Mijo Bergovec, dr. med. 

Upravni odbor:

Doc. dr. sc. Maja Strozzi, dr. med.
Mladen Jukić, dr. med.
Hrvoje Stipić, dr. med.
Doc. dr. sc. Ivo Vuković, dr. med.
Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
Doc. dr. sc. Robert Steiner, dr. med.
Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
Prof. dr. sc. Josip Vincelj, dr. med.
Doc. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, dr. med.

Nadzorni odbor:

Prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med.
Pejo Samardžić, dr. med.
Prim. Vojtjeh Brida, dr. med.
Doc. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, dr. med.
Mr. sc. prim. Mirjana Jembrek Gostović, dr. med.

Etički odbor:

Prof. dr. sc. Vladimir Goldner, dr. med.
Akademik Ivo Čikeš
Prof. dr. sc. Šime Mihatov, dr. med.
Prof. dr. sc. Drago Rakić, dr. med.
Dr. sc. prim. Mario Ivanuša, dr. med.

Za vođenje skupštine predloženi su:

Doc. dr. sc. Robert Bernat – Predsjednik izborne skupštine
Doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić
Doc. dr. sc. Alen Ružić

Za članove izbornog povjerenstva predloženi su:

Dr. Marijan Padovan – Predsjednik izbornog povjerenstva
Mr.sc. Eduard Margetić
Dr. sc. Maja Čikeš

Predloženi predsjednik i dopredsjednik odlučili su da, ukoliko budu izabrani u slijedeći mandat, predlože za tajnika dr. Darka Počanića i za rizničara mr. sc. Eduarda Margetića, jer se UO jednoglasno pozitivno izjasnio od njihovom radu u proteklom mandatu. Naglašeno je da je društvo i organizacijski i financijski, sa aspekta prikupljanja članarina, zaživjelo u punom smislu u proteklom mandatnom sastavu.

 

Ad 4.Prof. Miličić je izvijestio nazočne o realizaciji projekta „Hrvatska kuća srca”, koji je u završnoj fazi. Naime, dan prije sastanka UO dobio je informaciju da je odobren prostor u Oktogonu, na III katu, koji ćemo moći uskoro koristiti i urediti prema našim potrebama. Tako je sretno okončana aktivnost osnivanja zaklade koja je trajala više od tri godine. Prostor ćemo dijeliti s udrugom Zagrebačkih branitelja Vukovara. Prof. Miličić je naglasio da je prostor u vrlo dobrom stanju i reprezentativan, što je izazvalo odobravanje svih nazočnih.

 

Ad 5. Prof. Zaputović je izvijestio da su, prema njegovim saznanjima, konačno upućene na provedbu smjernice za novi program svih specijalizacija, usuglašen sa standardima EU, što posebice znači puno za našu struku. Ostaje za vidjeti kada će program zaživjeti, jer su prof. Miličić i prof. Bergovec naglasili da su na njihovim klinikama upravo započeli sa specijalizacijom liječnici po starom programu.

 

Ad 6. Prof. Bergovec je izvijestio nazočne kako je pozvan na sastanak Europskog povjerenstva za izradu smjernica, kao nacionalni koordinator, u European Heart House u Sophia Antipolis 2. prosinca i 16.-17. prosinca, gdje će biti hrvatski predstavnik izrade i koordiniranja primjene europskih smjernica u kardiologiji.
Dr. Počanić je upoznao nazočne s problemom održavanja dva skupa HKD u isto vrijeme 25-27.3.2011.: 12 Simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca u Zagrebu i 4th National Meeting on Interventional Cardiology @ Fellow Course Radne skupine za intervencijsku kardiologiju u Dubrovniku. Kako je potonji skup ranije najavljen i već oglašen na web-u, nazočni su bili mišljenja da se ne može mijenjati termin održavanja u Dubrovniku te skup koji traje jedan dan u Zagrebu (Simpozij o aritmijama) treba pokušati promijeniti satnicu, o čemu valja obavijestiti Predsjednika radne skupine prof. Petrača.
Dr. Počanić je predložio da se prilikom registracije na kongresu obveže sve sudionike da ispune registracijski listić s podrobnim podacima, napose s adresama elektroničke pošte kako bi se komunikacija među članstvom uspostavila skuladno 21. stoljeću. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a prof. Miličić je predložio da agencija Spektar vodi o tome računa prilikom prijave sudionika.
Na koncu su se svi nazočni sa zadovoljstvom osvrnuli na rad Predsjednika, Dopredsjednika i Upravnog odbora u proteklom mandatnom razdoblju. Opća je ocjena da je društvo funkcioniralo bolje nego ikada ranije.

 

Slijedeći sastanak UO zakazati će novoizabrani Predsjednik, Dopredsjednik i Upravni odbor.

 

 

Sastanak je završen u 19,45 sati.

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić

 

Tajnik HKD

 

 

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 12. listopada 2010. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.