Postupak kod visokog arterijskog tlaka u djece i adolescenata: preporuke Europskog društva za hipertenziju

logo_HDHArterijska hipertenzija u djece je još uvijek nedovoljno prepoznata. Prve smjernice za dijagnozu, terapiju i praćenje arterijske hipertenzije u djece Europskog društva za hipertenziju objavljene su u jesen 2009. godine, šest godina poslije objavljivanja prvih smjernica za odrasle. Dugogodišnjim bavljenjem problematikom povišenog arterijskog tlaka u djece svjesni smo činjenice da se on u djece premalo dijagnosticira.

Razlog tome je s jedne strane u nedostatku čvrstih, na dokazima temeljenih kriterija za definiciju povišenog arterijskog tlaka u djece, kao i u rasprostranjenom mišljenju (čak i među zdravstvenim djelatnicima) da djeca nemaju povišeni arterijski tlak, a ako imaju da je sekundarno uvjetovan nekom bolešću. Podaci iz literature, a i naše iskustvo iz prakse govore nam o sve većoj učestalosti primarne hipertenzije u djece, naročito preadolescentne i adolescentne dobi, kada se približava učestalosti odraslih. Kako je hipertenzija u toj dobi asimptomatska i u većini slučajeva nema vidljivih posljedica na ciljnim organima, rijetko se otkriva.

Svjesni posljedica neliječene hipertenzije u dječjem i adolescentnom uzrastu, na kvalitetu života, pa i na preživljavanje u odrasloj dobi, odlučili smo kao članovi Hrvatskog društva za hipertenziju, Hrvatskog društva za pedijatrijsku nefrologiju i Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju, te uz dopuštenje autora i predsjednika Europskog društva za hipertenziju prevesti ove smjernice na hrvatski jezik, kako bi ih približili svima koji se ovom problematikom bave, prvenstveno pedijatrima i liječnicima obiteljske medicine. Kao što i sami autori kažu u njima je još puno nedorečenosti i puno otvorenih pitanja i dilema. Ipak one predstavljaju dobar pokazatelj do kuda smo u ovom području stigli, a i putokaz za naše daljnje djelovanje.

Kako je ovaj posao obavljen volonterski, molimo da nam se ne zamjere gramatičke, jezične i tiskarske pogreške. Pri odabiru pojedinih termina vodili smo se hrvatskim prijevodom smjernica za odrasle iz 2007. I oni će u budućnosti biti predmet rasprave pa i izmjena. Sigurni smo da će ove preporuke olakšati otkrivanje hipertenzije u djece pri samim početcima aktivnim traženjem iste. Isto tako dobar su putokaz i oslonac pri odabiru terapije i praćenju njezinih učinaka. Naravno da taj zadatak ne mogu obaviti pedijatri sami, nego je za to neophodno potrebno sudjelovanje svih, od članova obitelji do svih sudionika javnog i društvenog života.

Postupnik u cijelosti – pdf (531.26 Kb)

Prim. mr. sc. Jasna Đelmiš dr. med.
Prim. mr. sc. Vesna Herceg-Čavrak dr. med.
Mr. sc. Maja Batinica dr. med.
Iva Palčić dr. med.