ESC smjernice prevedene od Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine

Udruženje kardiologa Bosne i Hercegovine na svom 5. kongresu (svibanj 2010. godine, Sarajevo) prevelo, prilagodilo i otisnulo je 13 izdanja smjernica za dijagnostiku i liječenje kardioloških bolesti.

Smjernice se mogu u cijelosti preuzeti u elektroničkom obliku na stranici http://ukbih.com/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=2