Medicus, broj 2, 2010.

medicusPrincipi farmakoterapije kardiovaskularnih bolesti

Medicus, znanstveno-stručni časopis iz područja biomedicine i zdravstva u broju 2 za 2010. godinu donosi niz zanimljivih članaka o farmakoterapiji kardiovaskularnih bolesti.

Sadržaj broja je dostupan na http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5183

Svi članci mogu se besplatno preuzeti u cijelosti kao pdf.