Kardio list. 2011;6(3-4):33-60. | kardio.hr

Kardio list. 2011;6(3-4):33-60.

LogoKardioList

Sadržaj / Table of Contents:

Mario Ivanuša.
Kardio list uključen u međunarodnu indeksnu publikaciju EBSCO.
Kardio list included in the international bibliographic database EBSCO.
(stranica / page 34-35.)

Viktor Čulić, Olga Šegvić.
Mogući kardiovaskularni učinci anksiolitika.
Potential cardiovascular effects of anxiolytics.
(stranica / page 36-38.)

Željko Reiner, Zdenko Sonicki, Eugenia Tedeschi-Reiner.
Koliko hrvatski liječnici i opće pučanstvo znaju o čimbenicima rizika za kardiovaskularne bolesti?
How much do Croatian Physicians and Croatian Population Know about Risk Factor for Cadiovascular Diseases?
(stranica / page 39-43.)

Vjekoslav Tomulić, David Gobić, Milan Nikšić, Tomislav Jakljević, Zlatko Čubranić, Luka Zaputović.
Klinički učinci metoprolola kroz kardiovaskularni kontinuum.
Clinical Effects of Metoprolol Across the Cardiovascular Continuum.
(stranica / page 44-48.)

Darko Počanić.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga kardiološkog društva 1. ožujka 2011.
Minutes of the Meeting of the Croatian Cardiac Society Management Board of 1st March 2011.
(stranica / page 49-53.)

Uputa autorima.
Guidelines for authors.
(stranica / page 55.)

Darja Milovanovič Jarh, Breda Barbič-Žagar, Mateja Grošelj.
Perindopril – značajan doprinos liječenju arterijske hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti.
Perindopril – a landmark in hypertension and cardiovascular disease management.
(stranica / page 56-60.)