Zapisnik sa sjednice Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju 29. 6. 2011.

Sjednica Radne skupine (RS) za prevenciju i rehabilitaciju Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 29. lipnja 2011. u 12,00 sati u Biblioteci Klinike za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila Bolnice Thalassotherapia u Opatiji.

 Nazočni:

 1. Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., predsjednik
 2. Doc. dr. sc. Alen Ružić, dr. med., tajnik
 3. Prim. mr. sc. Mirjana Jembrek Gostović, dr. med.
 4. Prim. dr. sc. Inge Heim, dr. med.
 5. Mr. sc. Mladen Gostović, dr. med.
 6. Prim. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med.
 7. Prim. dr. sc. Goran Krstačić, dr. med.
 8. Doc. dr. sc. Franjo Baborski, dr. med.
 9. Marina Njegovan, prof. psihol.

Unaprijed se ispričali:

 1. Prim. mr. sc. Vlasta Hrabak – Žerjavić, dr. med.
 2. Prim. Verica Kralj, dr. med.
 3. Doc. dr. sc. Donatella Vrbanac, dipl. ing.

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Razmatranje projekta „Projekt podizanja razine svijesti o važnosti postizanja ciljnih vrijednosti lipidnih parametara u bolesnika s visokim kardiovaskularnim rizikom u Republici Hrvatskoj”, nositelj projekta HKD
 2. Mrežne stranice RS za prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila HKD: prezentacija prijedloga rješenja
 3. Programske smjernice RS za idući nacionalni kardiološki kongres (2012.)
 4. Razno

Ad. 1. Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., nakon uvodnih riječi, pozdrava i kratkog pregleda aktivnosti RS u prethodnom razdoblju, pod navedenom je točkom dnevnog reda izinio nacrt projekta „Projekt podizanja razine svijesti o važnosti postizanja ciljnih vrijednosti lipidnih parametara u bolesnika s visokim kardiovaskularnim rizikom u Republici Hrvatskoj” kojem je nositelj HKD, a voditelj prof. dr. sc. Davor Miličić. Nakon uvida u nacrt projekta i isticanje ključnih ciljeva, provedena je rasprava o što boljoj integraciji preventivnih kardiologa u navedeni projekt, poticanju suradnje s liječnicima obiteljske medicine i o mogućnostima implementacije nekih elemenata u svakodnevni rad rehabilitacijskih ustanova. Rasprava je zaključena nepodijeljenom podrškom RS projektu i isticanjem spremnosti svih nazočnih za uključenje.

Ad. 2. Predsjednik RS prezentirao je nacrt mrežnih stranica RS koje je dizajnirao doc. dr. sc. Aljoša Brajdić, diplomirani dizajner s Odsjeka za primijenjenu umjetnost Sveučilišta u Rijeci. Nazočni su podržali vizualni identitet, te nacrt sadržaja i iskazali spremnost na uključenje ustanova koje predstavljaju u trajni proces dostave priloga i zajedničko kreiranje stranice. Prihvaćen je prijedlog da doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med. organizira tehnički dio vezan uz održavanje web-stranice te da koordinira rad odbora u koji će svaka od rehabilitacijskih kardioloških ustanova imenovati po jednog člana. Jednoglasno je podržan i prijedlog prim. dr. sc. Maria Ivanuše, dr. med. o pozicioniranju web-stranice RS u sustav mrežnih stranica (podstranica) HKD tj. Kardio.hr portala. U sklopu diskusije po ovoj točki dnevnog reda, raspravljalo se i o sazivu Nukleusa, a u čije se uključenje pored nazočnih, te onih koji su se unaprijed ispričali, prihvatilo kolege i suradnike: Dubravku Kruhek Leontić, prof. psih. i Mariju Hočevar, dr. med. Tijekom rasprave je prihvaćen i stav o pozivu na suradnju svim ostalim zainteresiranim kolegama, članovima HKD koji žele svojim doprinosom unaprijediti djelovanje RS.

Ad. 3. Na prijedlog Predsjednika je provedena rasprava o aktivnostima u idućem periodu. Glavno je težište dano pripremama za nacionalni kardiološki skup koji će se održati iduće, 2012. godine. Nazočni su podržali namjeru i iskazali spremnost širokog i aktivnog angažmana u sustavnoj pripremi tema i aktivnosti iz područja prevencije i rehabilitacije bolesti srca i krvnih žila. Zaključeno je kako će svi nazočni u svojim matičnim ustanovama provesti raspravu o interesu za pojedine teme te na idućem sastanku iznijeti konkretne prijedloge i preuzeti ciljana zaduženja.

Ad. 4. U slobodnom dijelu rasprave, razmatrane su teme iz područja financijskih zahtjeva rehabilitacijskih postupaka za koje je jednoglasno ustvrđeno kako sada nisu na primjeren način prepoznati i valorizirani. Rasprava je provedena i na temu provedbe ideje jedinstvenog registra za koronarnu bolest srca uz zaključak o potrebi daljnje razrade ideje, formiranja provedbenog akcijskog plana i postizanja konsenzusa šire kardiološke zajednice tj. viših tijela HKD.

Sastanak je završen u 13,45 sati.

Voditelj zapisnika:
Doc. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
Tajnik Radne skupine