Medix br. 94/95, srpanj/kolovoz 2011.

Medix srpanj/kolovoz 2011

Tema novog dvobroja časopisa Medix (www.medix.com.hr) nosi naziv: Obiteljska medicina – mjesto i uloga u sustavu zdravstva. Gost urednik teme je prof. dr. sc Mladenka Vrcić-Keglević. U nizu članaka moguće je pročitati sadržaje koji govore o počecima i temeljima specijalizacije, ali i razvoja opće medicine kao profesije te članke koji opisuju metodu poučavanja kliničkih vještina, pokazatelje kvalitete rada i informatičkim sustavima u obiteljskoj medicini, kao i liječenje poremećaja seksualnosti. Izvorni znanstveni članak govori o utjecaju bioprognoze na posjećenost ordinacije opće medicine, a ostali članci zanimljivih su tema poput učestalosti monoterapije hipertenzije, primjene dabigatrana u prevenciji moždanog udara u pacijenata s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom ili pakinterakcja lijekova u starijoj životnoj dobi.

Kao i svaki puta, i u ovom broju Medixa možete pronaći dopisni test provjere znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe.

Sadržaj broja pročitajte na adresi: http://www.medix.com.hr/izdanje.php

Za čitatelje portala Kardio.hr prema dogovoru s urednikom časopisa donosimo nekoliko zanimljivih izvješća i članaka u cijelosti.

  • Anka Dorić. Prva hrvatska Banka kardiovaskularnog tkiva. 052-053
  • Ivan Pećin. VIII. hrvatski kongres o aterosklerozi. 055-059
  • Lea Rukavina Kralj. Razgovor s prof. dr. sc. Igorom Francetićem. Edukacija iz farmakoekonomike – najveći ulog za budućnost. 100-102
  • Lea Rukavina Kralj. Razgovor s prof. Zoltanom Kalom. Određivanje isplativosti novih lijekova. 102-103
  • Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara. Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje. 113-116
  • Viktor Peršić. Dabigatran eteksilat – prvi inovativni lijek u prevenciji moždanog udara u nevalvularnoj atrijskoj fibrilaciji. 119-121
  • Spomenka Junačko, Josip Buljan. Utjecaj bioprognoze na posjećenost ordinacije liječnika obiteljske medicine. 198-203
  • Irena Jukić-Vojnić. Prevladava li monoterapija u liječenju hipertenzije? 205-209
  • Zijad Duraković. Interakcije lijekova u starijoj dobi. 280-284