Cjeloviti tekst Hrvatskih smjernica za liječenje šećerne bolesti tipa 2

HR smjernice SBT2 velikaprof. dr. sc. Slaven Kokić, dr. med.
predsjednik Hrvatskoga društva za dijabetes i bolesti metabolizma

Na sastanku Hrvatskoga društva za dijabetes i bolesti metabolizma (HDDBM) u sklopu 69. dana dijabetologa predstavljene su nacionalne smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2. Smjernice su izdane kao suplement časopisa “Medix”, uz potporu tvrtke MEDiLAB.

Smjernice nisu kopija stranih, već su prilagođene hrvatskim prilikama i namijenjene našim liječnicima kako bi što bolje mogli liječiti to teško doživotno oboljenje. Od smjernica će imati koristi bolesnici jer će po njima dobiti najbolju moguću terapiju, a liječnici će dobiti zaštitu struke i Komore ukoliko se budu pridržavali uputa za prevenciju i liječenje. Posljednji Dani dijabetologa ostat će zapamćeni i po okruglom stolu o implementaciji Saborske rezolucije o šećernoj bolesti. HDDBM je oformio radne skupine koje će u idućih šest mjeseci intenzivno raditi na implementaciji postavljenih ciljeva.

U suradnji s glavnim urednikom časopisa Medix za čitatelje kardio.hr donosimo sadržaj i uvod suplementa te smjernice.