Kardio list. 2012;7(1-2):1-56. | kardio.hr

Kardio list. 2012;7(1-2):1-56.

KL2012_1Redizajnirani dvobroj Kardio lista za siječanj-veljaču 2012. godine izašao je na 56 stranica.

Dva uvodna pregledna članka govore o kardiomiopatijama. Slijedi stručni rad o mjestu ivabradina u kroničnom zatajivanju srca te pregledni rad o dijabetesu i koronarnoj bolesti srca. Prikaz Registra perkutanih koronarnih intervencija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Zagreb prati članak o sigurnosti i rizicima antiagregacijske terapije kod stomatoloških postupaka. Nakon zapisnika sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva iz prosinca 2011. godine, možete pročitati izvješće sa 2nd Dubrovnik Cardiology Highlights.

Slijede preliminarni programi zbivanja koja će se održati sredinom ožujka u Osijeku – Simpozija e-Cardiology 2012 te Tečaja temelji ehokardiografije, kao i najave Simpozija o aritmijama i elektrostimulaciji srca krajem ožujka u Zagrebu i Poslijediplomskog tečaja sportske kardiologije u Opatiji sredinom travnja. List završava sponzoriranim člankom o perindoprilu u obliku monoterapije i fiksnih kombinacija s indapamidom u kardiovaskularnih bolesnika.

Zahvaljujemo sponzoru časopisa tvrtki Krka-Farma d.o.o. na podršci i u 2012. godini!

LogoKardioList

Naslovnica / Cover
stranica / page 1.

Sadržaj / Table of Contents
stranica / page 2.

Danijel Planinc.
Klasifikacija i klinički značaj kardiomiopatija.
Classification and clinical importance of cardiomyopathies.
stranica / page 3-13.

Perry M. Elliott, Saidi A. Mohiddin.
Almanah 2011.: kardiomiopatije. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2011: Cardiomyopathiaes. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 14-23.

Duška Glavaš.
Rezultati istraživanja SHIFT i mjesto ivabradina u liječenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca u sinusnom ritmu.
The SHIFT trial results and position of ivabradine in the treatment of patients with chronic heart failure in sinus rhythm.
stranica / page 24-26.

Saša Magaš.
Dijabetes i koronarna bolest srca: važnost regulacije glikemije.
Diabetes and coronary artery disease: the importance of glycemic control.
stranica / page 27-32.

Hrvoje Pintarić, Zdravko Babić, Ivan Zeljković, Ivica Benko.
Registar perkutanih koronarnih intervencija u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice
Percutaneous Coronary Intervention Registry in University Hospital Centre Sestre milosrdnice.
stranica / page 33-38.

Nikola Bulj, Vjeran Nikolić-Heitzler.
Antiagregacijska terapija i stomatološki postupci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Antiaggregation therapy and dental procedures in primary healthcare.
stranica / page 39-41.

Darko Počanić.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 12. prosinca 2011.
Minutes of the meeting of the Management Board of the Croatian Cardiac Society of 12th Dec 2011.
stranica / page 42-47.

Jure Samardžić.
2nd Dubrovnik Cardiology Highlights – an ESC Update Programme in Cardiology
Hrvatska, Dubrovnik, Hotel Excelsior, 29. 9. – 2. 10. 2011.
2nd Dubrovnik Cardiology Highlights – an ESC Update Programme in Cardiology
Croatia, Dubrovnik, Hotel Excelsior, 29 Sept – 2 Oct 2011
stranica / page 48-50.

Mario Pehar.
Prednosti perindoprila kao monoterapije i kombinacije s indapamidom u odnosu na ostale ACE inhibitore u kardiovaskularnih bolesnika.
Advantages of perindopril as monotherapy and combinations with indapamide compared to other ACE inhibitors in cardiovascular patients.
stranica sponzora / sponsor’s page 53-55.