MEDIX broj 96 – listopad 2011.

Medix srpanj/kolovoz 2011

Tema broja: Urogenitalne i spolno prenosive infekcije – prevencija, dijagnostika i liječenje

Novi broj časopisa Medix (www.medix.com.hr) na 226 stranica donosi niz zanimljivih članaka. Naslovna tema su urogenitalno i spolno prenosive infekcije, a gost urednik je prof. dr. sc. Višnja Škerk. Broj prati dodatak koji je posvećen Hrvatskim smjernicama za liječenje tipa 2 dijabetesa, a podlisak donosi članak o lijekovima za liječenje uroloških bolesti u starijoj dobi. Od izvješća sa stručnih događanja pročitajte izvješća s obilježavanja Svjetskog dana srca, 2nd Dubrovnik Cardiology Highlights, VII. Hrvatskog kongresa hitne medicine i mnogih drugih događanja.

Od radova, osim onih o naslovnoj temi, možete pročitati osvrt o elementima i načinu rada uređaja mehaničke cirkulacijske potpore, članak o Smjernicama za prehranu starijih osoba, reportažu o 10 godina Plivamed.net portala, članke o mišićnim nuspojavama kod primjene visokih doza simvastatina, analgeziji u akutnoj abdominalnoj boli te druge. I u ovom broju možete pronaći dopisni test provjere znanja o naslovnoj temi koji u sustavu trajne izobrazbe pri Hrvatskoj liječničkoj komori donosi 7 bodova.

U dogovoru s urednikom časopisa donosimo nekoliko cjelovitih članaka:

  • Keleuva S, Pandak T, Filipović-Grčić B, Lojna Funtak I. VII. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem. 60-62.
  • Biočina B, Petričević M, Gašparević H, Burcar I. Portabilna ECMO/ECLS potpora kao novi vid liječenja vitalno ugroženih bolesnika. 63-64.
  • Novak A, Kokić S. 69. dani dijabetologa Hrvatske – Hrvatske smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i implementacija Saborske rezolucije o šećernoj bolesti. 67-70.
  • Rijavec M. Uspješno starenje. 105-106.
  • Katušić J, Štimac G, Čehok M. Erektilna disfunkcija: simptom ili bolest? 146-152.
  • Ivanuša M. Mišićne nuspojave i visoke doze simvastatina. 197-199.
  • Škes M, Štimac D, Puljak A. Unapređenje zdravlja radnog stanovništva Grada Zagreba provođenjem programa „Radimo zdravo – vježbajte na radnom mjestu”. 203-207.
  • Andabak Rogulj A, Bakale Hodak I, Mravak-Stipetić M. Slina – dijagnostički medij za rano otkrivanje bolesti. 218-221.
  • Kokić S, Prašek M, Pavlić Renar I, Rahelić D, Pavić E i sur. Hrvatske smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2. S08-34