Zapisnik sa Sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 16. 3. 2012.

LogoKardioSjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 16. ožujka 2012. godine u 16,15 sati u Osijeku za vrijeme održavanja Simpozija e-Cardiology 2012.

Nazočni:

 1. Prof. Dr. Davor Miličić, predsjednik
 2. Doc. Dr. Diana Delić Brkljačić
 3. Prof. Dr. Josip Vincelj
 4. Doc. Dr. Robert Steiner
 5. Doc. Dr. Viktor Peršić
 6. Doc. Dr. Ivo Vuković
 7. Dr. Mladen Jukić
 8. Dr. Pejo Samardžić
 9. Dr. Darko Počanić, tajnik
 10. Prim. Dr. Mario Ivanuša, urednik Kardio lista

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Doc. Dr. Maja Strozzi
 2. Prof. Dr. Luka Zaputović
 3. Prof. Dr. Mijo Bergovec
 4. Dr. Eduard Margetić
 5. Dr. Dubravko Tršinski

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne Skupštine društva 31. siječnja 2012. god.
 2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
 3. Izvješće prof. Miličića o Hrvatskoj kući srca
 4. Prijedlog RS za ehokardiografiju o promjeni naziva i organizaciji tečaja u Splitu
 5. Izvješće prim. Ivanuše o funkcioniranju i problemima Kardio lista
 6. Različito

 

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka Upravnog odbora.

Ad 2. Prof. Miličić je podsjetio nazočne o održanim stručnim aktivnostima društva u proteklom razdoblju.

Početkom ožujka prof. Miličić je sudjelovao u radu ‘Spring Summit’-a Europskog kardiološkog društva (ESC) u Nici, što je konstituirajući sastanak svih operativnih tijela ESC-a: radnih skupina, časopisa, predstavništva nacionalnih društava, te bord-a ESC-a. Tom prigodom se planiraju i osmišljavaju nove razvojne strategije društva i kardiologije u narednom razdoblju. Predstavljen je plan novog zajedničkog curriculuma ESC što bi ujednačilo edukaciju diljem Europe i dovelo do priznavanja diplome Europskog kardiologa kao zvaničnog dokumenta o specijalizaciji. Prof. Lino Gonzales iz Portugala je predstavio elektroničku Internet platformu za curriculum, koja je razvijana u tri dijela: temeljni, intervencijski i dio za cjeloživotnu edukaciju. Elektronička platforma sastoji se u programu koji kandidata vodi kroz potrebne (propisane) edukacije i stjecanja vještina pri čemu se kandidat direktno prijavljuje u program, kao i njegov lokalni i europski mentor. Oni potvrđuju daje kandidat izvršio tražene zadatke i savladao vještine, ‘kolokvirao’ što je od njega traženo, a pri tome je kandidatu ponuđena sva literatura i novosti, smjernice i značajni dokumenti odnosno udžbenici iz kojih treba spremati navedenu materiju. Tijekom programa specijalizacije kandidat dobiva i automatska upozorenja (‘alert’-e) o novim spoznajama, promjenama smjernica i slično te literaturi gdje se to može provjeriti i naučiti. Cjeloživotno usavršavanje radi također ovo potonje, dakle slično kao program trajne medicinske izobrazbe nudi novosti, literaturu i testira provedenu edukaciju.

Za sada je instalirana samo demo verzija, ali je ideja da sva nacionalna društva participiraju u izradi i održavanju, uz prijedlog da se podvostruči godišnja naknada po članu koju lokalna društva uplaćuju u ESC (s 1 € na 2 €).

Također su razmatrani strateški pravci razvoja Europske kardiologije i ESC u cjelini, jer su se nedavno na ESC orijentirala brojna nacionalna kardiološka društva iz Južne Amerike i Azije, prekidajući svoju dugogodišnju usmjerenost na Sjedinjene američke države zbog sve većih razlika u načinu provođenja kardiološke prakse u SAD i ostatku svijeta. Pri tome su osmišljeni edukacijski tečajevi koje će eminentni kardiolozi iz Europe održavati u Kini i Indiji. Posebno je istaknuta bojazan da će ekonomska kriza pogoditi i dosadašnji način organiziranja i prihodovanja od kongresnih događanja. Stoga će se razvijati edukacije putem interneta, web-seminari i slične aktivnosti koje ne zahtijevaju putovanja sudionika.

Na kongresu u Munchen-u P. Vardas postaje predsjednik ESC, a prof. Vardas planira pokušati povećati utjecaj ESC na nadležna vladina tijela u Briselu, kako bi se glas struke više uvažavao pri planiranju zdravstvene politike u zemljama EU.

Zabrinjavajuća je činjenica da se donekle dosegnuo plato u razvoju lijekova i uređaja u kardiologiji te bi se sredstva koja se koriste za ulaganja mogla preorijentirati na onkologiju, čime bi kardiologija bila nepravedno zakinuta, posebno u svjetlu visoke stope kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta u zemljama EU.

Bilo je govora i o budućnostima stručnih časopisa, posebno European Heart Journal-a, koji se u posljednje vrijeme otvara i stručnim člancima te je inaugurirana nova aktivnost – kratkih prikaza zanimljivih slučajeva iz kardiologije (takozvani ‘fast-track for case reports’). Prof. Miličić je apelirao na naše članove da se više angažiraju u tom pogledu.

1.-4. 3. je organiziran 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Prof. Miličić je izvijestio o svom sudjelovanju u radu kongresa s posebnim osvrtom na sudjelovanje u radu skupine naziva ‘Device for Life’, koja je posvećena većoj implantaciji uređaja za sprječavanje nagle smrti i zatajivanja srca kod pacijenata posebno u istočnim zemljama. Tom prigodom se podsjetio na poraznu statistiku niske implantacije ovih uređaja u Hrvatskoj (oko 10/100 000 stanovnika ICD-a), što je oko 10 puta manje od na primjer Slovačke. Tom prilikom je prof. Miličić naglasio opetovano kako moramo inzistirati na iznalaženju načina da se to popravi u Hrvatskoj.

9.3. je održana vrlo posjećena i uspješna Kardiovaskularna akademija u Zagrebu u hotelu Internacional, koja je bila simultano putem web Kardio.hr prenošena svim zainteresiranim liječnicima, a paralelno je prenošena i u sličan skup u Bosni i Hercegovini. Teme su pokrile veći dio kardiologije, od smjernica, prevencije, medikamentne do intervencijske i kardiokirurške problematike. Predavači su bili uz kardiologe i kardiokirurzi. Skup je ocijenjen vrlo uspješnim, kako tematski tako i tehnički (novi način održavanja simpozija simultano na više udaljenih lokacija, praćenje u stvarnom vremenu putem interneta). Sve je realizirano uz veliki angažman prim. Ivanuše, koji vodi naš web portal, a kroz nekoliko dana će biti moguće pogledati prezentacije i skraćenu snimku na portalu www.kardio.hr.

15-17. 3. je organiziran skup e-kardiologija u Osijeku, po prvi puta u Hrvatskoj i po prvi puta od kada je Radna skupina za računala u kardiologiji promijenila svoj naziv i strukturu: e-kardiologija. Skup je upravo bio u tijeku za vrijeme sastanka UO i ocijenjen je kao vrlo uspješan i zanimljiv, s perspektivom otvaranja novih pogleda na kardiološku problematiku i usvajanje novih metodologija. Prof. Miličić je naglasio kako sada postaje jasno, u e-eri, kako su nam važni registri i elektroničko praćenje bolesnika.

24-27. 3. je ACC Scientific Session u Chicagu, USA, gdje će prof. Bergovec predstavljati HKD i sudjelovati u radu kongresa

30.3. prof. Bernat organizira tradicionalni Simpozij o aritmijama u Zagrebu, koji se po 13. put organizira na međunarodnoj razini. Prof. Miličić je naglasio kako unatoč istodobnom održavanju Update programa Rome Cardiology Forum neće ići u Rim već će sudjelovati u radu Simpozija o aritmijama. Očekuje se veliki odaziv s mnogo zanimljivih tema i prikaza zanimljivih aritmoloških slučajeva.

1. travnja će prof. Miličić sudjelovati u radu sastanka Educational Commitee ESC-a u Oslu na kojem će se raspraviti zanimljive edukacijske teme i programi: e-platforma za edukaciju, uloga i budućnost stručnih i znanstvenih časopisa i akreditacija za nove, implementacija smjernica i ranije spomenuta edukacija kardiologa iz Europe u Aziji (Indija, Kina), raspravit će se i razraditi novi curriculum za specijalizaciju iz kardiologije.

Tijekom travnja će se sastati i Program Commetee koji će definirati program i pojedinosti održavanja Europskog kardiološkog kongresa u Munich-u. Završit će se konačni izbor za radove koji će biti predstvaljeni na kongresu, odrediti pozvani predavači, teme i predsjedatelji skupova. Prof. Miličić ima pozvano predavanje na temu ‘Non-pharmacological treatment in acute heart failure – mechanical cardiac support’.

12.-15.4. će biti organizirana Druga SPAF Akademija u Rovinju, gdje će biti pozvani eminentni predavači i sudionici iz Hrvatske i inozemstva, a raspravljat će se o sprječavanju embolija tijekom atrijske fibrilacije.

13.-15.4. će biti organiziran poslijediplomski tečaj ‘Kardiovaskularne bolesti u sportu i rekreaciji’ pod pokroviteljstvom Radne skupine za kardiologiju rada i sporta u Opatiji, u hotelu Adriatic.

17.-21.4. će biti Svjetski kardiološki kongres u Dubai-ju.

25.-28.4. je organiziran Hrvatski intervencijski kongres u Dubrovniku (sastanak European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery – ESCVS), program će biti vrlo raznolik i zanimljiv s brojnim stručnjacima iz intervencijskog područja te da je dovršen završni program koji je već distribuiran poštom. Ponovno je naglašeno da se svakako sudjeluje u radu ‘CRO-INTERVENT-a’

19-22.5. biti će organiziran ESC Heart Failure Congress u Beogradu.

7.-9.6. će biti organiziran Alpe Adria Asociation of Cardiology Meeting u Bratislavi te je prof. Miličić pozvao sve kolege posebno iz UO da stimuliraju mlađe kolege za odlazak i sudjelovanje u ovom kongresnom događanju, kako naša kardiologija i Hrvatska ne bi izgubili utjecaj i središnju poziciju koju zaslužuju u udruzi.

Prof. Miličić je na prošlom sastanku istaknuo mogućnost koje imaju mlađe kolege korištenjem pogodnosti putem organizacije ‘Cardiologist of Tomorrow’ gdje im se olakšava sudjelovanje na kongresima i edukacijama putem smanjene cijene boravka, jeftinijim smještajem u hotelima, te manjim iznosima kotizacija. Dr Počanić je dobio već zahtjev od ESC da se pošalju mogući kandidati, a prim. Ivanuša je obavijest o tome stavio na naš web portal, ali, na žalost, do sada bez odgovora kolega mlađih od 35 godina.

Tom prigodom je prof. Miličić upoznao članove UO s napretkom u organizaciji našeg sudjelovanja u ESC u Munichu: imamo dogovoreni štand, a tvrtka Spektar je preuzela na sebe da dopremi i distribuira promotivne materijale na našem štandu.

13-16.10. će biti organiziran naš nacionalni kongres HKD u Opatiji. Tom prigodom će biti održana i Izborna skupština, kako je predviđeno Statutom HKD-a. Prof. Miličić je zamolio sve predavače i sudionike da dijapozitive naprave na engleskom jeziku, a predavanja mogu biti na hrvatskom, jer je kongres međunarodni i najavljena je velika posjećenost stranih kardiologa. Dr Počanić je već imao upite kao tajnik o datumu iz Norveške.

Ad 3. Prof. Miličić je obavijestio nazočne na sastanku o napretku u organizaciji i zaživljavanju zaklade Hrvatska kuća srca. Prostor je sada definitivno dodijeljen te se u kratkom vremenu sastaje Upravni odbor Zaklade, kako bi dogovorio detalje (uređenje prostora, nabavka namještaja, minimalna pregradnja kako bi se stvorila predavaonica u kojoj je moguće održavati skupove s publikom do 70 osoba. Novci koji su nužni za funkcioniranje zaklade su uplaćeni od strane Grada i HKD, s time da pola svote mora biti deponirano za osiguranje funkcioniranja zaklade. Prostor je veliki, oko 250 četvornih metara, ali je na 3. katu bez lifta, što su članovi UO prokomentirali kao vrlo povoljnu činjenicu budući i mi sami promoviramo kardiovaskularnu prevenciju kretanjem. Prof. Miličić optimistično planira useljenje prije ljeta 2012. godine, kada bi tamo zaživjelo i sjedište HKD.

Ad 4. Dr. Jukić je izvijestio o aktivnostima sadašnje RS za ehokardiografiju o promjeni naziva, ali i povećanju polja interesa – sa samo ehokardiografije na ‘slikovne metode ui kardiologiji’, tragom najavljene promjene u ESC: ‘Imaging Technics in Cardiology’. Tako bi RS obuhvatila uz ehokardiografiju i CT koronarografiju i MRI kardiografiju. Doc. Vuković je najavio organizaciju tečaja iz slikovnih metoda u Splitu do početka ljeta (najvjerojatnije u lipnju). Ta inicijativa je prihvaćena, doc. Vukoviću je ostavljeno da organizira tehničke i financijske kao i stručne aspekte.

Ad 5. Prim. Ivanuša je iznio članovima UO opsežan elaborat o problemima u stvaranju našeg glasila Kardio lista. Ukratko, časopis je prestao biti samo informacija za članove i prerastao je u ozbiljan kardiološki časopis. Pri tome su porasli troškovi koje isključivi sponzor Krka sve manje uspijeva podmirivati u cijelosti, unatoč izrazitom angažmanu te farmaceutske tvrtke, s kojom je suradnja Kardio lista bila više nego zadovoljna. Budući je Krka do sada bila isključivi sponzor, koji je podmirivao sve troškove izlaženja lista, prodiskutirane su mogućnosti dodatnih sponzorstava. Ukoliko se zbog obima lista ne bude moglo podmiriti od jednog isključivog sponzora (što je trenutno Krka), odlučeno je da će se u tom slučaju ići na dodatna sponzorstva kako bi se omogućilo izlaženje lista. Također je dogovoreno da se nastavi ritam dvomjesečnog izlaženja lista, što znači 6 brojeva godišnje. Drugi posebno ozbiljan problem je što svu stručnu, tehničku i redaktorsku podlogu za izlaženje i stvaranje časopisa snosi isključivo prim. Ivanuša. To uz opseg posla prelazi mogućnosti jedne osobe.

Stoga je dogovoreno da se Uređivački odbor obnovi osobama koje će imati volje i želje da sudjeluju u izradi časopisa, što je izrazito važno za naše društvo. Predloženi su slijedeći članovi:

Split – dr. Anita Jukić i dr. Ivica Kristić.

Rijeka – naknadno će se tražiti jer nije bilo članova UO iz Rijeke

Opatija – dr. Boban

KBC Rebro – dr. Planinc, dr. Ljubas

KBC S.Milosrdnice – dr. Trbušić, Dr. Bulj

KB Dubrava – dr. Vražić, dr. Udovičić

Slavonski Brod – dr. Prvulović

Osijek – dr. Selthofer Relatić, dr S. Makarović

KB Merkur – Dr. Premužić Meštrović

Prim. Ivanuša je također upoznao nazočne s procedurom promjene imena: prvo se mora zatražiti nova katalogizacija u Sveučilišnoj knjižnici, potom objaviti izdanje pod novim imenom u elektroničkom obliku da se može dobiti broj za internetsko izdanje, a tek potom se ide na i promjenu imena u indeksacijskim bazama. Opetovano je prim. Ivanuša apelirao da se pišu i šalju članci kako bi časopis zaista bio na razini koju svi želimo.

Ad 6. Pod točkom različito prof. Miličić je naglasio kako je imao sastanak s predsjednikom RS za zatajivanje srca prof. Polićem i tajnicom doc. Glavaš, koji su ga upozorili na nemogućnost održavanja baze podataka Registra zatajivanja srca. Predložena je inkorporacija unesenih podataka (ukoliko je tehnički izvedivo) u novu bazu EURO OPSERVATIONAL PROGRAMME koja prati zatajenje srca na razini EU. Novi podaci bi se unosili u novu bazu a stari pokušali iskoristiti.

Dr. Počanić je predstavio molbe kolega za članstvo u HKD: dr. Renata Kutnjak Kiš epidemiolog iz Čakovca (prijedlog Dr Gabor, dr Cmrečnjak) i dr. Marko Boban, Thallasotherapia Opatija (prijedlog doc Peršić, dr Klarić)

Kandidati su jednoglasno primljeni u članstvo.

Prim. Ivanuša je postavio pitanje članstva u Radnim skupinama za osobe koje nisu članovi HKD i nisu doktori medicine. To se odnosi poglavito na stručnjake drugih profila (inženjere elektronike, računarstva) koji bi željeli sudjelovati u radu RS za e-kardiologiju. Obzirom na specifičnosti djelokruga navedene RS, jasno je da postoji veliki interes osoba s tehničkom izobrazbom. Nakon kraće diskusije došlo se do zaključka da je članstvo moguće, ali u svojstvu pridruženog člana HKD.

Sastanak je završio u 18,00 sati.

 

Voditelj zapisnika:
Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD