Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva, 9.10.2012.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 9. listopada 2012. godine u 17 sati u Vijećnici Dekanata Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik
3. Doc. dr. Maja Strozzi
4. Doc. dr. Diana Delić Brkljačić
5. Prof. dr. Luka Zaputović
6. Doc. dr. Viktor Peršić
7. Prof. dr. Josip Vincelj
8. Dr. Mladen Jukić
9. Dr. Pejo Samardžić
10. Dr. Eduard Margetić, rizničar
11. Dr. Darko Počanić, tajnik

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

1. Doc. dr. Robert Steiner
2. Dr. Dubravko Tršinski

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika prethodnog sastanka UO HKD od 3. srpnja 2012.
2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
3. Pripreme za Izbornu skupštinu
4. Različito

 

Ad 1.  Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka UO. U svezi s organizacijom kardiokirurškog kongresa u Splitu, akademik Miličić je izvijestio da je postignut dogovor da HKD ima sesiju na kardiokirurškom kongresu, a organizacija je od strane kardiokirurškog društva.
Prof. Zaputovića je interesirao koji je napredak postignut u financiranju ugradnji ICD-a i CRT-D-a nakon sastanka RS za aritmologiju HKD i akademika Miličića u Ministarstvu zdravlja. Akademik Miličić je potvrdio da, na žalost, sada nema još nikakvih pomaka niti odgovora.

Ad 2.  Akademik Miličić je podsjetio nazočne o važnijim stručnim aktivnostima u proteklom razdoblju.   

     25.-29. 8. 2012. god. održan je Europski kardiološki kongres u Munchenu. Štand je ove godine, kao poklon, organizirala i cijelo vrijeme vodila agencija Spektar, što je značajno pridonijelo atmosferi na štandu. U stručnom dijelu akademik Miličić je imao pozvano predavanje na temu „Non-pharmacological Treatment of Congestive Heart Failure”, akademik Reiner, dr Vražić također su imali predavanja, prof. Bergovec je vodio kao predsjedatelj nekoliko sesija. Zanimljivo je da je ove godine znanstveno najveći doprinos bio kolega iz Japana, potom iz Njemačke. Tijekom kongresa održan je i sastanak Upravnog odbora ESC, u kojem je predsjednik prof. P. Vardas, a President Elect prof. Pinto. Dogovoreno je da će se otvoriti ured ESC-a u Briselu zbog potrebe lobiranja pri Europskoj komisiji radi promicanja aktivnosti liječenja bolesti srca europske populacije. Sljedeći kongres biti će u Amsterdamu od 31. 8. do 3. 9. 2013. godine.Tijekom kongresa predstavljen je i promoviran i naš skup ‘3rd Dubrovnik Highlights – Updates in Cardiology’, koji će biti održan od 26.-29. 9. 2013. godine.

        29. 9. 2012. god. je bio diljem Hrvatske organizirano obilježavanje Svjetskog dana srca, kojim se željela podići svjesnost populacije na važnost prevencije i pravilnog liječenja kardiovaskularnih bolesti. Skupovi su organizirani u svim većim središtima u Hrvatskoj. U Talasoterapiji u Opatiji je predstavljen program edukacije bolesnika s kardiološkim bolestima, koji se sastoji od 3000 tiskanih plakata i 1000 knjiga namijenjenih edukaciji bolesnika, što je bilo organizirano od strane doc. Viktora Peršića.
Sljedeća bitna aktivnost je nacionalni kongres Hrvatskog kardiološkog društva u Opatiji 13-16. 10. 2012. godine. Tom prigodom će biti održana Izborna skupština, kako je predviđeno Statutom HKD-a.
Akademik Miličić je zajedno s članovima UO podrobno proanalizirao program kongresa iz aktivnosti u aktivnost, iz dana u dan. Posebno je zadovoljstvo svih članova UO i predsjednika HKD činjenica da je knjiga sažetaka tiskana u časopisu Cardiologia Croatica.
Prof. Zaputović je podsjetio članove UO na obavezu odabira najbolja tri znanstvena rada te je dogovorno podijeljen posao analize pola radova skupini od po pet članova UO, koji će svoje ocjene unijeti u drugi krug u subotu nakon otvorenja kongresa i potom izglasati tri rada s najvišim brojem bodova.
Prof. Bergovec je obavijestio UO da će biti organizirano predstavljanje prevedenih džepnih smjernica, a akademik Miličić je predložio da se sve smjernice koje će biti dostupne podijele u kongresne torbe.
Prof. Zaputović je iznio inicijativu za zvučnim signalom tijekom svih predavanja dvije minute prije isteka dopuštenog vremena, kao i na kraju dopuštenog vremena predavanja kako bi se poštovala vrlo gusta satnica, što je jednoglasno prihvaćeno.


     Ad 3. 
U pripremama za Izbornu skupštinu, rizničar dr. Margetić je podnio detaljan financijski plan članovima UO,koji je prodiskutiran i jednoglasno prihvaćen. Akademik Miličić je molio članove UO da predlože s naše strane predsjednika, dopredsjednika te članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog odbora. Predloženi kandidati bit će predstavljeni svim članovima, uz jasnu mogućnost, kao i ranije, da bilo tko predloži bilo kojeg člana za funkcije, što će se potom pretočiti u glasačke listiće.

Kao kandidati su predloženi:

Predsjednik: Akademik Davor Miličić, dr. med.

Dopredsjednica: Doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, dr. med.

Upravni odbor:
Doc. dr. sc. Maja Strozzi, dr. med.
Mladen Jukić, dr. med.
Prof. dr. sc. Robert Bernat, dr. med.
Doc. dr. sc. Ivo Vuković, dr. med.
Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
Pejo Samardžić, dr. med.
Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
Prof. dr. sc. Josip Vincelj, dr. med.

Nadzorni odbor:
Prof. dr. sc. Mijo Bergovec, dr. med.
Prim. Albino Jović, dr. med.
Prim. Vojtjeh Brida, dr. med.
Prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, dr. med.
Mr. sc. prim. Mirjana Jembrek Gostović, dr. med.

Etički odbor:
Prof. dr. sc. Damir Fabijanić, dr. med.
Doc. dr. sc. Jozica Šikić, dr. med.
Prof. dr. sc. Šime Mihatov, dr. med.
Prof. dr. sc. Drago Rakić, dr. med.
Dr. sc. prim. Mario Ivanuša, dr. med.

Za vođenje skupštine predloženi su:
Doc. dr. sc. Ivo Vuković – predsjednik Izborne skupštine
Prof. dr. sc. Robert Bernat
Doc. dr. sc. Alen Ružić

Za članove Izbornog povjerenstva predloženi su:
Dr. sc. prim. Goran Krstačić – predsjednik Izbornog povjerenstva
Dr. sc. Eduard Margetić
Dr. sc. Maja Čikeš

     Ad 4. Predloženo je i jednoglasno prihvaćeno primanje u članstvo HKD dr. Domagoja Futivića koji radi u Općoj bolnici Zabok te je ispunio preduvjete za članstvo i priložio dvije preporuke starijih kardiologa.

Sastanak je završio u 20,00 sati.

Voditelj zapisnika:
Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD