Cardiologia Croatica. 2012;7(11-12):261-336.

CC2012 11-12

Časopis Cardiologia Croatica u zimskom dvobroju (11-12) na 76 stranica donosi niz zanimljivih članaka.

Broj započinje preglednim člankom o sindromu dugog QT intervala, a nakon toga slijede uvodnik o prirođenim srčanim bolestima u Hrvatskoj i odličan pregledni članak o istoj temi koji je prenijet iz časopisa Heart zahvaljujući aktivnostima Mreže urednika europskih nacionalnih kardiovaskularnih časopisa.

Slijede tri članka iz područja kardiovaskularnih čimbenika rizika i kalkulatora rizika i to najprije uvodnik koji naglasak stavlja na psihosocijalne karakteristike pacijenata, potom još jedan pregledni članak iz časopisa Heart o kardiovaskularnim izračunima rizika te na kraju pregledni članak o novostima u zadnjoj inačici ESC smjernica o prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Ehokardiografska evaluacija težine mitralne regurgitacije predmet je instruktivnog prikaza slučaja. O novostima u farmakološkom liječenju fibrilacije atrija pročitajte u preglednom članku. Najavljemo i vodeća kadiološka zbivanja tijekom 2013. godine u organizaciji Hrvatskog kardiološkog društva i ESC kongres 2013 godine. Dvobroj završava sponzoriranim člankom čija je tema pridržavanje preporuka europskih smjernica o liječenju dislipidemija.

Svim autorima i suradnicima časopisa želimo sretnu i uspješnu Novu 2013. godinu. Nove članke i dalje očekujemo nakardio@kardio.hr .

Urednički odbor Cardiologia Croatica


Naslovnica / Cover
stranica / page 261.

Sadržaj / Table of Contents
stranica / page 262.

Maja Dembić, Sandro Brusich, Paula Louise Hedley, Carin Pamela de Villiers,
Zlatko Čubranić, Jørgen Kim Kanters, Luka Zaputović, Michael Christiansen.
Sindrom dugog QT intervala — uzrok iznenadne smrti.
Long QT syndrome — a cause of sudden death.
stranica / page 263-275.

Jadranka Šeparović Hanževački, Ivan Malčić, Irena Ivanac Vranešić.
Prirođene srčane bolesti u Hrvatskoj — pregled sadašnjeg stanja i ciljevi.
Congenital heart diseases in Croatia — a review of current state and goals.
stranica / page 276-282.

Michael Burch, Nathalie Dedieu.
Almanah 2012.: prirođene srčane bolesti. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2012: congenital heart disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 283-294.

Jozica Šikić Vagić.
Psihosocijalne karakteristike kao čmbenici rizika i prediktori razvoja koronarne bolesti srca.
Psychosocial characteristics as risk factors and predictors of coronary artery disease.
stranica / page 295-298.

Jill P Pell.
Almanah 2012.: kardiovaskularni izračuni rizika. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2012: cardiovascular risk scores. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 299-309.

Željko Reiner.
Po čemu se nove Europske smjernice o prevenciji kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi razlikuju od prethodnih?
What is different in the new European guidelines on cardiovascular diseases prevention when compared with previous guidelines?
stranica / page 310-315.

Nikša Drinković Jr., Vlatka Rešković Lukšić, Kristina Marić Bešić, Nikša Drinković.
Zamke u evaluaciji težine mitralne regurgitacije.
Pitfalls in evaluation of mitral regurgitation severity.
stranica / page 316-321.

Dubravko Petrač.
Uloga antiaritmika u liječenju fibrilacije atrija.
Antiarrhythmic drug therapy to treat atrial fibrillation.
stranica / page 322-330.

Sanja Brus, Breda Barbič-Žagar.
Pridržavanje preporuka novih europskih smjernica za liječenje dislipidemija primjenom “jačih” statina.
Meet the requirements of the new European recommendations for the treatment of dyslipidemias by using potent statins.
stranica / page 331-334.