Cardiologia Croatica. 2013;8(1-2):1-80.

CC2013 1-2

Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica u 2013. godini posvećen je liječenju kardiovaskularnih bolesti i otisnut je na 80 stranica.

Broj započinje preglednim člancima o intervencijskoj kardiologiji u Hrvatskoj i novim antitrombotskim lijekovima. Slijedi pregledni članak o intervencijskoj kardiologiji iz serije Almanah 2012. dobivenim aktivnostima Mreže urednika nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva.

Nakon uvodnika o primjeni matičnih stanica u zatajivanju srca s hrvatskim iskustvima, pročittajte još dva pregledna članka iz serije Almanah 2012. – o liječenju stanicama u srčanožilnim bolestima i kardijalnoj kirurgiji odraslih. Slijedi stručni članak o valvularnim bolestima bolesnika na kroničnom programu dijalize, nakon kojeg pročitajte uvodnik o primjerenom izboru riječi kod opisivanja ishoda u studijama te potom upute za autore. Broj završava sponzoriranim stručnim člankom o uporabi klopidogrela.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Naslovnica / Cover
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):1.

Sadržaj / Table of contents
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):2.

Boris Starčević, Irzal Hadžibegović, Mario Sičaja, Igor Rudež.
Intervencijska kardiologija u 2012. godini: usporedba svjetskih i hrvatskih trendova.
Interventional cardiology in 2012: comparability of Croatia with international trends.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):3-10.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.3

Ana Bronić, Jasna Leniček Krleža.
Nove perspektive i strategije u liječenju tromboembolijskih bolesti.
New perspectives and strategies in the treatment of thromboembolic diseases.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):11-23.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.11

Pascal Meier, Adam Timmis.
Almanah 2012.: intervencijska kardiologija. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2012: interventional cardiology. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):24-39.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):24-39.

Dinko Mitrečić, Ana Šepac.
Sadašnja perspektiva primjene matičnih stanica u liječenju zatajivanja srca.
Current perspective of stem cells in the treatment of heart failure.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):40-43.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.40

Daniel A Jones, Fizzah Choudry, Anthony Mathur.
Almanah 2012.: liječenje stanicama u srčanožilnim bolestima. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2012: cell therapy in cardiovascular disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):44-55.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.44

Ben Bridgewater.
Almanah 2012.: kardijalna kirurgija odraslih. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja donose napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2012: adult cardiac surgery. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):56-66.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.56

Daniela Lončar, Mithat Tabaković, Suada Mulić-Bačić, Đani Hadžović, Esad Brkić, Elnur Smajić, Lejla Jašarević, Amila Jašarević.
Valvularna bolest srca kod pacijenata na kroničnoj dijalizi.
Valvular heart disease in patients undergoing chronic hemodialysis.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):67-70.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.67

Editors of the HEART Group Journals.
Izjava o primjerenom izboru riječi u studijama ovisno o vrsti dokaza koji opisuju ishode.
Statement on matching language to the type of evidence used in describing outcomes data.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):71-72.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.71

Uputa autorima.
Guidelines for authors.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):73.

Veronika Ljevar, Breda Barbič-Žagar.
Antitrombocitna terapija: težište na dokazima utemeljenoj terapiji primjenom klopidogrela.
Antiplatelet therapy: focus on evidence-based therapy with clopidogrel.
Cardiol Croat. 2013;8(1-2):74-77.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.74