Zapisnik s Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva, 15.10.2012.

Zapisnik s Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva održane tijekom 9. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji, hotel Ambasador, 15. listopada 2012. godine.

Nakon što je utvrđena nazočnost dovoljnog broja redovitih članova Hrvatskoga kardiološkog društva (HKD) skupština je započela s radom. Predsjednik HKD akademik Davor Miličić je na početku dao riječ tajniku HKD dr. Darku Počaniću koji je predložio Radno predsjedništvo u sastavu: doc.dr.sc. Ivica Vuković, doc.dr.sc. Alen Ružić i prof.dr.sc. Rober Bernat, za izborno povjerenstvo prof.dr.sc. Goran Krstačić, dr.sc. Eduard Margetić i dr.sc Maja Čikeš, za zapisničara dr.sc. Joško Bulum. Prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno prihvaćen.

Prva točka Dnevnog reda je bila izvješće Predsjednika HKD o radu u proteklom mandatnom razdoblju. Akademik Miličić je istaknuo kako je HKD u proteklom mandatu bilo jedno od najaktivnijih stručnih medicinskih društava u Hrvatskoj, 1x mjesečno se sastajao Upravni odbor HKD s dostupnim zapisnikom sastanka objavljenim na web portalu društva i u Kardio listu (sada Cardiologia Croatica). Radne skupine (RS) su također bile izuzetno aktivne u proteklom mandatnom razdoblju: RS za aritmije i elektrostimulaciju (prof. Bernat) je organizirala redovite skupove u Zagrebu 2010., 2011. i 2012.god., RS za zatajivanje srca (prof. Polić/doc. Glavaš) je aktivno radila na Hrvatskom registru bolničkih bolesnika sa zatajivanjem srca, RS za akutni koronarni sindrom (prof. Nikolić/doc. Babić) je organizirala sastanke 2010., 2011. i 2012.god. te stručne radionice diljem Hrvatske, RS za intervencijsku kardiologiju (prof. Ernst) je uspješno organizirala Crointervent 2011.god. te Crointervent 2012. god. zajedno sa 61. kongresom Europskog udruženja kardiovaskularnih kirurga u Dubrovniku. RS za ehokardiografiju (prof. Šeparović Hanževački) je uspješno organizirala redovite godišnje CroEcho sastanke. RS e-kardiologija (prof. Krstačić) održala je Simpozij e-Cardiology u suradnju sa ESC WG e-Cardiology. Aktivne su bile RS za prevenciju i rehabilitaciju (doc. Peršić) – skupovi i izdavanje knjige za bolesnike, RS za kardiovaskularnu farmakologiju (prim. Knežević), RS za kardiologiju rada i sporta (doc. Pintarić/doc. Babić), RS za neinvazivnu elektrokardiologiju (prof. Bergovec/dr.Vražić), RS za arterijsku hipertenziju (prof. Jelaković), RS za angiologiju (doc. Banfić), RS za plućni krvotok i desno srce (prof. Samaržija) i RS za reanimatologiju (doc. Puljević).

Članovi HKD su bili aktivni unutar Europskoga kardiološkog društva: dr.sc. Skorić i prof.dr.sc. Bergovec (nacionalni koordinatori za smjernice), prof.dr.sc. Ivanuša (Editors of ESC), prof.dr.sc. Krstačić (Secretary and President-elect of WG on E-cardiology), akademik Reiner (Odbor za smjernice), prof. Bernat (EHRA), prof. Ernst/doc. Strozzi (EAPCI), prof. Šeparović Hanževački (EAE), akademik Miličić (Congress Programme Committee, Committee for Education in Cardiology, Councilor of the ESC Board 2012-2014).
Osobito je istaknut doprinos prof.dr.sc. Ivanuše na uređivanju Kardio lista i web portala društva. Kardio list je preimenovan u Cardiologia Croatica i ušao je u nove indeksne baze podataka te postao dio europske grupacije kardioloških časopisa (npr. Heart, International Journal of CV Medicine, Acta Cardiologica).

U Dubrovniku je uspješno organiziran Dubrovnik Cardiology Highlights 2011. – an ESC Update Programme in Cardiology, sudjelovalo je 65 stranih predavača uz ukupno 600 sudionika (od toga 60% iz inozemstva).
2011. i 2012. god. organiziran je Hrvatski tjedan zdravlja srca koji je 2012. god. bio posvećen prevenciji iznenadne srčane smrti i uključivao je prezentaciju u Ministarstvu zdravlja, publikacije i nastupe u medijima. Povodom Svjetskog dana srca tiskani su letci i plakati, održane tiskovne konferencije uz prigodni program na Cvjetnom trgu u Zagrebu te u drugim većim hrvatskim gradovima.

Hrvatsko kardiološko društvo je u proteklom mandatnom razdoblju aktivno surađivalo s Hrvatskim društvom za hipertenziju (CRASH, simpoziji, smjernice, organizacija dana srca), Hrvatskim društvom za aterosklerozu (kongres, suradnja u preventivnim aktivnostima), Hrvatskim društvom za debljinu i Hrvatskim internističkim društvom. Nastavljena je i suradnja s inozemnim društvima: Slovensko KD, BIH – kongres, akademik Miličić je bio pozvani predavač na više inozemnih kardioloških kongresa (Makedonija, Kosovo, Austrija, Slovačka, Italija, Rumunjska, Grčka, Turska, Mađarska, Albanija), nastavljene su aktivnosti u međunarodnom registru AKS (Bologna) te je aplicirano za FP-7. Uspješne su bile i aktivnosti u sklopu udruženja Alpe Adria Cardiology (board, godišnji kongresi).
Potom je akademik Miličić izvjestio o aktivnostima vezanim za projekt Zaklada Hrvatska kuća srca: u listopadu 2010. je osnovana zaklada i izvršen upis u zakladnik, početak rada zaklade je bio u studenom 2011., a otvaranje Hrvatske kuće srca se očekuje za Božić ove godine.

Druga točka dnevnog reda je bila izvješće rizničara dr.sc. Margetića koji je izvjestio o odličnoj financijskoj situaciji društva. Upravni odbor je odlučio da se detaljni podaci o financijama društva neće iznositi na skupštini, a svaki zainteresirani redoviti član HKD ih može saznati na upit.

Treća točka dnevnog reda je bila izvješće tajnika dr. Počanića koji je izvestio da HKD trenutno broji 580 članova, ponovno je apelirao na sve članove društva da dostave svoje e-mail adrese i da redovito prate web portal društva na adresi www.kardio.hr kako bi na vrijeme bili upoznati sa svim aktivnostima i stručnim skupovima koje organizira HKD.

Četvrta točka dnevnog reda je bila rasprava i prihvaćanje svih izvješća koja su prihvaćena uz jedan suzdržani glas.

Slijedio je izborni dio skupštine. Tajnik društva dr. Počanić je u ime Upravnog odbora HKD pročitao popis predloženih kandidata za tijela HKD:

 1. ZA PREDSJEDNIKA: akademik Davor Miličić
 2. ZA DOPREDSJEDNIKA: doc.dr. Dijana Delić Brkljačić
 3. ZA UPRAVNI ODBOR: doc.dr. Maja Strozzi, dr. Mladen Jukić, prof.dr. Robert Bernat, prof.dr. Luka Zaputović, doc.dr. Ivica Vuković, doc.dr. Viktor Peršić, prof.dr. Josip Vincelj i dr. Pejo Samardžić.
 4. ZA NADZORNI ODBOR: prof.dr. Mijo Bergovec, prim.dr. Albino Jović, prim.dr. Vojtjeh Brida, prof.dr. Martina Lovrić Benčić i prim.dr. Mirjana Jembrek Gostović.
 5. ZA ETIČKO POVJERENSTVO: prof.dr. Damir Fabijanić, prof.dr. Šime Mihatov, prof.dr. Drago Rakić, prof.dr. Mario Ivanuša i dr.sc. Jozica Šikić.

Pozvani su svi nazočni redoviti članovi HKD da predlože svoje kandidate za navedena tijela i funkcije. Za novog predsjednika jedini predloženi kandidat je bio akademik Davor Miličić, za dopredsjednika doc.dr. Dijana Delić Brkljačić, za članove Upravnog odbora su predloženi doc.dr. Maja Strozzi, dr. Mladen Jukić, prof.dr. Robert Bernat, prof.dr. Luka Zaputović, doc.dr. Ivica Vuković, doc.dr. Viktor Peršić, prof.dr. Josip Vincelj, dr. Pejo Samardžić, doc.dr. Duška Glavaš, doc.dr. Boris Starčević, prof.dr. Goran Krstačić i doc.dr. Ljiljana Banfić, za Nadzorni odbor su predloženi prof.dr. Mijo Bergovec, prim.dr. Albino Jović, prim.dr. Vojtjeh Brida, prof.dr. Martina Lovrić Benčić, prim.dr. Mirjana Jembrek Gostović i dr. Branko Ostrički te za članove Etičkog povjerenstva prof.dr. Damir Fabijanić, prof.dr. Šime Mihatov, prof.dr. Drago Rakić, prof.dr. Mario Ivanuša i dr.sc. Jozica Šikić. Slijedilo je tajno glasovanje, a nakon prebrojavanja glasova predsjednik izbornog povjerenstva prof. Krstačić je iznio rezultate:

Za predsjednika HKD je sa 74 glasa izabran akademik Davor Miličić.

Za dopredsjednika HKD je sa 72 glasa izabrana doc.dr. Dijana Delić Brkljačić

Za članove Upravnog odbora HKD su izabrani slijedeći kandidati:

 1. Robert Bernat (71 glas)
 2. Maja Strozzi (62 glasa)
 3. Luka Zaputović (61 glas)
 4. Pejo Samardžić (57 glasova)
 5. Viktor Peršić (55 glasova)
 6. Mladen Jukić (51 glas)
 7. Duška Glavaš (51 glas)
 8. Josip Vincelj (48 glasova)

Za članove Nadzornog odbora HKD su izabrani slijedeći kandidati:

 1. Martina Lovrić Benčić (73 glasa)
 2. Albino Jović (70 glasova)
 3. Vojtjeh Brida (67 glasova)
 4. Mijo Bergovec (61 glas)
 5. Mirjana Jembrek Gostović (48 glasova)

Za članove Etičkog povjerenstva HKD su izabrani slijedeći kandidati:

 1. Damir Fabijanić (69 glasova)
 2. Šime Mihatov (64 glasa)
 3. Drago Rakić (64 glasa)
 4. Mario Ivanuša (64 glasa)
 5. Jozica Šikić (63 glasa)

Zapisničar:
Dr.sc. Joško Bulum