Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga kardiološkog društva 19.2.2013.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskoga kardiološkog društva (HKD) održana je 19. veljaće 2013. godine u 17,00 sati u Vijećnici Dekanata Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
2. Doc.dr.sc. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica
3. Doc.dr.sc. Duška Glavaš
4. Prof.dr.sc. Robert Bernat
5. Doc.dr.sc. Viktor Peršić
6. Doc.dr.sc. Robert Steiner
7. Dr. Mladen Jukić
8. Dr. Pejo Samardžić
9. Dr. Darko Počanić, tajnik

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

1. Doc.dr.sc. Maja Strozzi
2. Prof.dr.sc. Luka Zaputović
3. Prof.dr.sc. Josip Vincelj
4. Doc.dr.sc. Ivo Vuković
5. Dr. Dubravko Tršinski
6. Dr.sc. Eduard Margetić

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika Izborne Skupštine društva 15. listopada 2012. god.
2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
3. Izbor predsjednika Radnih skupina društva
4. Različito

 Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodne Izborne Skupštine društva koje je održano tijekom kongresa u Opatiji, gdje je izabran Predsjednik, Dopredsjednik i članovi Upravnog odbora te Etičkog i Nadzornog odbora društva. Akademik Miličić osvrnuo se i na vrlo uspješan kongres, na kojem je bilo preko 700 sudionika, 108 članova međunarodnog znanstvenog odbora, 60 inozemnih gostiju predavača te podsjetio da je to jedini nacionalni kongres koji je po drugi puta zaredom održan pod pokroviteljstvom Europskog kardiološkog društva.
Također je ovo kongres na kojem je po prvi puta promoviran novi dizajn našeg stručnog časopisa Cardiologia Croatica, gdje su i objavljeni sažeci radova – njih 150.

 Ad 2. Akademik Miličić je podsjetio nazočne o važnijim stručnim aktivnostima u proteklom razdoblju.

20. 12. 2012. održan je tradicionalni Božićni sastank u DoubleTree by Hilton Hotel Zagreb, na kojem se akademik Miličić osvrnuo na znanstvene i stručne skupove u protekloj godini, a potom su održana predavanja: uvodno prof. Bergovec, dr. Skorić, nacionalni kordinatori za Smjernice ESC, a potom Resinhronizacijska terapija (dr Ljubas), NSTE-ACS (dr Vražić), Periferna arterijska bolest (doc. Banfić), Atrijska fibrilacija (dr Počanić), Kardiovaskularne bolesti u trudnoći (doc. Delić Brkljačić) te potom rasprava o stvarnoj primjeni smjernica u kliničkoj praksi.

Planirane aktivnosti u 2013. godini su brojne:

27. 2. bit će svečano otvaranje ureda Europskog kardiološkog društva u Briselu
4-6. 3. Spring Summit u sjedištu Europskog kardiološkog društva, na kojem će sudjelovati akademik Miličić te prof. Ivanuša, kao glavni urednik nacionalnog časopisa
14. 3. predviđeno je otvorenje Zaklade Hrvatska kuća srca
15. 3. RS za aritmije i elektrofiziologiju organizira tradicionalni Simpozij o aritmijama u hotelu Panorama – protekle godine veliko zanimanje su pobudile sesije s prikazom slučajeva, tako da će i ove godine tom načinu edukacije biti posvećena značajna satnica. Sva predavanja biti će potpuno nekomercijalna, isključivo stručna/znanstvena, potvrđena su i četiri gosta predavača iz inozemstva
15. 3. je i sastanak u HAZU – akademkinja Demarin organizira znanstveni skup o poremećajima mozga “Mozak i moždani udar u 21. stoljeću”
15. 3. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske organizira simpozij “Smanjivanje kardiovaskularne smrtnosti i potrebe za dijalizom u Hrvatskoj”
21-23. 3. Abbott organizira mini simpozij na Jahorini
22-24. 3. Pfizer organizira kardiovaskularni forum u Sarajevu
21. 3. Europski kardiokirurški kongres u Antalyji na kojem akademik Miličić ima pozvano predavanje
4. 4. SPAF Advisory Bord ima sastanak u Zagrebu
4. 4. je Svjetski dan zdravlja
5-6. 4. je CroIntervent simpozij u Zagrebu
11-14. 4. organizirana je SPAF Akademija u Osijeku
19-21. 4. Pliva organizira predstavljanje zanimljivih slučajeva iz kardiološke prakse – specijalizantski prikaz u Rovinju
9-11. 5. Hrvatski kongres ateroskleroze u Rovinju
11. 5. Simpozij RS za kardiologiju rada i sporta te RS za akutni koronarni sindrom
23-25. 5. je CroEcho u Dubrovniku
27. 5 – 2. 6. biti će organiziran Hrvatski tjedan zdravlja u cijeloj Hrvatskoj
25. 5.-28. 5. Europski kongres zatajivanja srca u Lisabonu
7-8. 6. Alpe Adria Cardiology Meeting u Trstu
10. 6. predkongresni sateliski simpozij o hipertenziji u Zagrebu posvećen utjecaju simpatikusa u hipertenziji, u organizaciji prof. Juliusa i prof. Jelakovića
31. 8-4. 9. Europski kongres u Amsterdamu
12-15. 9. Europski kongres kardiokirurgije u Splitu
26-29. 9. Dubrovnik Cardiology Highlights – u Dubrovniku
29. 9. će biti Svjetski dan srca.

Zaključeno je da su planirane aktivnosti brojne te je apelirano na svo članstvo da se što više uključi u stručna i znanstvena zbivanja.

Ad 3. Akademik Miličić je, sukladno Statutu društva, predložio, a članovi Upravnog odbora potvrdili, izbor predsjednika Radnih skupina društva. Kako prema Statutu društva predsjednici Radnih skupina ne mogu biti umirovljeni članovi društva, predloženo je da predsjednici koji budu umirovljeni tijekom mandata prenesu svoje ovlasti na tajnike ili zamjenike predsjednika radnih skupina.

1. Radna skupina za zatajivanje srca: Doc.dr.sc. Duška Glavaš
2. Radna skupina za akutni koronarni sindrom: Prof.dr.sc. Vjeran Nikolić-Heitzler, tajnik doc.dr.sc. Z. Babić
3. Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca: Prof.dr.sc. Robert Bernat
4. Radna skupina za ehokardiografiju: Prof.dr.sc. Jadranka Šeparović Hanževački
5. Radna skupina za e-kardiologiju: Prof.prim.dr.sc. Goran Krstačić
6. Radna skupina za invazivnu i interventnu kardiologiju: Prof.dr.sc. Aleksander Ernst
7. Radna skupina za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju: Prim.dr.sc. Aleksandar Knežević
8. Radna skupina za prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji: Doc.dr.sc. Viktor Peršić
9. Radna skupina za valvulne bolesti: Prof.dr.sc. Jure Mirat
10. Radna skupina za kardiologiju rada i sporta: Doc.dr.sc. Hrvoje Pintarić, tajnik doc.dr.sc. Z. Babić
11. Radna skupina za angiologiju i periferne vaskularne bolesti: Doc.dr.sc. Ljiljana Banfić
12. Radna skupina za hipertenziju: Prof.dr.sc. Bojan Jelaković

Radna skupina za neinvazivnu elektrokardiografiju, kao i Radna skupina za reanimatologiju su privremeno stavljene u stanje mirovanja, što zbog nedostatka jasnog plana rada ili predominantnih aktivnosti u drugim društvima (doc. Puljević u Društvu za reanimatologiju HLZ).

Svi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni.

Akademik Miličić također je podsjetio da se moraju izabrati predsjednici Podružnica: Primorsko-goranska (Rijeka), Podružnica za Južnu Hrvatsku, Osiječko-Baranjska i Sjeverozapadna Hrvatska.

Ad 4. Predloženo je i jednoglasno prihvaćeno primanje novih u članstvo HKD: dr. Gradimir Čolić iz Metkovića i dr. Daglas Dodić iz Pule, koji su ispunili preduvjete za članstvo i priložili po dvije preporuke starijih kardiologa.

Također je raspravljeno na zamolbu prof. Šeparović i o mogućnostima drugih liječnika koji nisu kardiolozi da budu članovi RS na primjer za ehokardiografiju i donesena je odluka (sukladna Statutu društva) da mogu biti pridruženi članovi koji nemaju pravo glasa na izbornim skupštinama te su tako primljeni dr. Nevenka Turjak i dr. Vladimir Krajinović.

Dr. Jukić je izvijestio članove UO o svom izboru u Liječničku komisiju Hrvatskog olimpijskog odbora te su mu svi prisutni čestitali na izboru.

Sastanak je završio u 19,00 sati.

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD