Izvješće o održanoj Izbornoj Skupštini Hrvatskog kardiološkog društva Podružnice Rijeka

Hrvatsko kardiološko društvo
Podružnica Rijeka

Izvješće o održanoj Izbornoj Skupštini Hrvatskog kardiološkog društva Podružnice Rijeka

U Opatiji (Hotel Admiral) 13. ožujka 2013. godine s početkom u 18,30 sati održan je sastanak podružnice Hrvatskog kardiološkog društva sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Mogućnosti dijagnostike bolesti srca i krvih žila nuklearnom magnetskom rezonancom
  Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., Thalassotherapia Opatija
 2. Vrijednost 256-slojne kompjuterizirane tomografije u suvremenoj kardiologiji
  Mr.sc. Željko Madžar, dr. med., Thalassotherapia Opatija
 3. Izborna skupštinu Podružnice

Nakon uvodnih predavanja u kojima su predstavljene slikovne metode; magnetska rezonancija srca i kompjuterizirana tomografija, predsjednik podružnice doc. dr. sc. Viktor Peršić podnio je izvješće o radu u proteklom mandatnom razdoblju. Osim aktivnosti članova podružnice vezanih uz organizaciju kardioloških kongresa (Croecho, Hrvatski kardiološki kongres) i ulogu članova Hrvatskog kardiološkog društva u Radnim skupinama, podružnica Rijeka imala je u proteklom mandatnom razdoblju iznimnu aktivnost i u organizaciji stručnih sastanaka u podružnici na kojima su između ostalih bile i predstavljene sljedeće tematske cjeline:

 • e-Cardiology: start to bright future (prim. dr. sc. Goran Krstačić)
 • Kardio.hr i Kardio list – izazovi u 2011. godini (prim. dr. sc. Mario Ivanuša)
 • Fabrijeva bolest (prof. dr.sc. Jelena roganović, spec. pedijatar)
 • MRI u dijagnostici bolesti miokarda (Slavica Kovačić, radiolog)
 • Ehokardiografske metode za ranu detekciju kardiomiopatije u sklopu Fabrijeve bolesti
 • Nove smjernice ESC za liječenje dislipidemije (Prof. dr. sc. Žarko Mavrić, prof dr. sc. Luka Zaputović, doc. dr. sc. Sanjin Rački, dr. Rajko Miškulin i doc. dr. sc. Viktor Peršić)
 • U listopadu je u Opatiji organiziran CROECHO 2011, najveći edukativni, stručni i znanstveni skup u regiji, posvećen neinvazivnoj kardiovaskularnoj dijagnostici u čijoj su organizaciji sudjelovali i mnogi članovi podružnice.
 • Tijekom listopada i studenog mjeseca 2011. nekoliko je kardiologa iz KBC Rijeka i Thalassotherapije Opatija sudjelovalo u edukativnim radionicima u sklopu projekta Hrvatskog kardiološkog društva pod nazivom: “Projekt podizanja razine svijesti o važnosti postizanja ciljnih vrijednosti lipidnih parametara u bolesnika s visokim kardiovaskularnim rizikom u Republici Hrvatskoj”
 • Bolesti mitralnog zaliska – kirurški pristup (dr.sc. Igor Medved)
 • Resinhronizacijska terapija u liječenju srčanog zatajenja (prof. dr. sc. J. Šeparović Hanževački, dr Richard Matasić, doc. dr. sc. Viktor Peršić)
 • Idiopatska monomorfna ventrikularna tahikardija – je li uistinu benigna? (Karlo Stanić, dr.med.), Tahikardiomiopatija (Vesna Pehar Pejčinović, dr.med.)

Nakon stručnog dijela, nastavljeno je s izborom novog predsjednika podružnice Rijeka Hrvatskog kardiološkog društva. Nakon što je ustanovljeno kako postoje svi preduvjeti za rad izborne skupštine određeni statutom Hrvatskog kardiološkog društva, i predstavilo kandidatkinje/kandidate, nastavilo se je s izborom. Jedinu predloženu kandidaturu doc. dr. sc. Alena Ružića, jednoglasno su podržali svi članovi podružnice. Novoizabrani predsjednik podružnice predložit će svog tajnika naknadno. U nastavku slijedilo je druženje članova podružnice uz prigodan domjenak.

S poštovanjem

Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.