Cardiologia Croatica. 2013;8(7-8):233-272.

CC2013 7-8

Ljetni dvobroj časopisa Cardiologia Croatica izašao je na 40 stranica u tiskanoj inačici i još dodatnih 17 u mrežnom izdanju. Broj započinje radom o značajkama koronarnografiranih bolesnika iz Kliničkog bolničkog centra Osijek, na kojeg se nadovezuje stručni rad o kontastom induciranoj nefropatiji. Slijede dva članka – prvi o promjenjivim kardiovaskularnim čimbenicima rizika u ambulantno liječenih dijabetičara iz Opće bolnice Bjelovar te potom članak o vrijednosti D-dimer testa u pacijenata na kroničnog programu hemodijalize.

U nastavku časopisa slijede pregledni članak o ehokardiografiji u dijagnozi plućne hipertenzije, uputa autorima i najave skupova. Dvobroj završava sponzoriranim člankom koji govori o primjeni fiksne kombinacije perindoprila s indapamidom u kliničkoj praksi. U inačici časopisa samo na web stranicama nalaze se prošireni sažeci simpozija „Cardiovascular Imaging in Ishemic Heart Disease” koji se održao 29. lipnja 2013. godine u Opatiji.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):233.

Sadržaj / Table of contents.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):234.

Zvonimir Popović, Nikola Raguž Lučić, Mario Šafer, Robert Steiner, Marija Heffer.
Najvažnija obilježja koronarografiranih pacijenata liječenih u Koronarnoj intenzivnoj skrbi Kliničkog bolničkog centra Osijek.
The most important characteristics of coronarographed patients treated in the Coronary Intensive Care of the University Hospital Center Osijek.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):235-241.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.235

Branimir Vurušić, Branko Ostrički.
Što doista znamo o kontrastom induciranoj nefropatiji?
What do we really know about contrast-induced nephropathy?
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):242-245.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.242

Saša Magaš.
Učestalost preinačivih čimbenika kardiovaskularnoga rizika i liječenje osoba sa šećernom bolešću u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u razdoblju od 2001. do 2012. godine.
Incidence of modifiable cardiovascular risk factors and treatment of persons suffering from diabetes in the Bjelovar-Bilogora County during the period from 2001 to 2012.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):246-253.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.246

Branimir Vurušić, Sandra Oslaković, Branko Ostrički, Zdravko Ivanković, Mihajlo Kovačić, Ingrid Škvorc-Marcus.
Vrednovanje D-dimer testa kod pacijenata na kroničnoj hemodijalizi.
Evaluation of D-dimer test in patients on chronic hemodialysis.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):254-257.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.254

Elizabeta Srbinovska Kostovska.
Uloga ehokardiografije u dijagnozi plućne hipertenzije.
Role of echocardiography in diagnosis of pulmonary hypertension.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):258-263.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.258

Uputa autorima / Guidelines for authors.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):265.

SPONZORIRANI ČLANAK / SPONSOR’S ARTICLE

Alenka Kmecl, Polona Knavs-Vrhunec, Breda Barbič-Žagar.
Fiksna kombinacija perindoprila i indapamida u liječenju arterijske hipertenzije.
Fixed dose combination of perindopril and indapamide in the treatment of arterial hypertension.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):266-269.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.266

Samo u mrežnom izdanju / Web-only

Scientific Symposium „Cardiovascular Imaging in Ishemic Heart Disease”
Opatija, Croatia
29th June 2013

Extended abstracts

Viktor Peršić.
Scientific Symposium „Cardiovascular Imaging in Ishemic Heart Disease”. Opatija, Croatia, 29th June 2013.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e1.

Dragan Javoran.
Multi-slice computed tomography coronary angiography – coronary artery anomalies.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e2-e3.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e2

Andreas Rolf, Susanne Moellmann, Won-Keun Kim, Martina Werle, Helge Moellmann, Veselin Mitrović, Christian Hamm.
Cardiac magnetic resonance and cardiac computed tomography in the daily work up of patients with acute heart failure and acute chest pain syndromes.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e4-e5.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e4

Viktor Peršić.
Magnetic resonance imaging in ischemic heart disease.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e6.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e6

Željko Madžar, Ana Lanča, Dragan Javoran, Vedran Buršić, Vesna Pehar-Pejčinović, Viktor Peršić, Marko Boban.
Comparison of Agatston CT coronary artery calcium score, Framingham score and blood biomarkers as predictors of coronary artery stenosis.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e7-e8.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e7

Jelena Radaković.
Dual-source multi-slice computed tomography coronary angiography.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e9.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e9

Vesna Pehar Pejčinović.
Young female patient with D transposition of great arteries operated by Senning procedure: case report.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e10-e11.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e10

Veselin Mitrović.
New heights in acute heart failure syndrome: focus on new inotropes and vasodilators.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e12-e13.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e12

Ulrich Fischer-Rasokat.
The role of echocardiography in the management of interventional valve repair.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e14-e15.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e14

Roland R. Brandt.
Aortic valve endocarditis: the role of echocardiography.
Cardiol Croat. 2013;8(7-8):e16-e17.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.e16