Cardiologia Croatica. 2013;8(10-11):329-384.

CC2013 10-11

Jesenski dvobroj časopisa Cardiologia Croatica izašao je na 56 stranica. Broj započinje s dva pregledna članka – o traumi srca i kardiovaskularnim učincima peroralnih hipoglikemika kod bolesnika s tipom 2 dijabetesa. U nastavku slijedi zanimljiv ehokardiografski prikaz o Lutembacherovom sindromu. Potom pročitajte dva članka koja su dobivena aktvnostima Mreže urednika časopisa nacionalnih kardioloških društava uključenih u Europsko kardiološko društvo.

U prvom članku, preuzetom iz časopisa Heart, pored informacija o elektroničkim inačicama časopisa i principima otvorenog pristupa možete pročitati o novoj tražilici na web portalu Europskog kardiološkog društva. Slijedi članak preuzet iz časopisa European Heart Journal o kardiovaskularnim inovacijama u Europi. Pred kraj dvobroja nalazi se članak s novim podacima o smrtnosti i pobolu od srčanožilnih bolesti u Hrvatskoj. Broj završava uobičajenim sponzoriranim člankom čija je tema liječenje arterijske hipertenzije telmisartanom.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):329.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):330.

Greta Cindrić Bogdan.
Trauma srca (tamponada srca-perikarda).
Cardiac Trauma (cardiac-pericardium tamponade).
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):331-344.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.331

Saša Magaš.
Kardiovaskularni učinci oralnih lijekova za liječenje šećerne bolesti tipa 2.
Cardiovascular effects of oral medications in the treatment of type 2 diabetes.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):345-351.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.345

Stanko Biočić, Diana Rudan, Josip. Vincelj.
Lutembacherov sindrom: prikaz slučaja.
Lutembacher’s syndrome: a case report.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):352-355.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.352

Alfonso F, Goncalves L, Pinto F, Timmis A, Ector H, Ambrosio G, Vardas P; On behalf of the Editors’ Network European Society of Cardiology Task Force.
Poticanje širenja znanstvenih sadržaja časopisa nacionalnih kardiovaskularnih društava:
nova tražilica na web portalu Europskoga kardiološkog društva.
Fostering diffusion of scientific contents of National Society Cardiovascular Journals:
the new ESC search engine.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):356-366.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.356

Komajda M, Coats A, Cowie MR, Jackson N, Svensson A, Vardas P; Cardiovascular Round Table (CRT).
Championing cardiovascular health innovation in Europe.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):367-372.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.367

Verica Kralj, Ivana Brkić Biloš.
Mortalitet i morbiditet od kardiovaskularnih bolesti.
Morbidity and mortality from cardiovascular diseases.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):373-378.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.373

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Aleša Primožić, Polona Knavs-Vrhunec, Breda Barbič-Žagar.
Suvremeno liječenje arterijske hipertenzije telmisartanom.
Contemporary management of hypertension with telmisartan.
Cardiol Croat. 2013;8(10-11):380-382.