Cardiologia Croatica. 2013;8(12):385-472.

CC2013 12

Zadnji broj časopisa Cardiologia Croatica u 2013. godini izašao je na 88 stranica. Broj započinje uvodnikom o novim nekoronarnim intervencijama u Hrvatskoj, nakon čega slijede pregledni članak preuzet aktivnostima Mreže urednika iz britanskog časopisa Heart o istoj temi te prikaz slučaja o prvom perkutanom zatvaranju paravalvulnog propuštanja u Hrvatskoj.

Slijedi tema akutni koronarni sindrom – najprije uvodnik o radnoj sposobnosti, potom pregledni članak o farmakoinvazivnoj strategiji i nakon toga pregledni članak iz časopisa Heart. Tema završava preglednim člankom s detaljima i protokolom mreže primarne perkutane koronarne intervencije na području zapadne Slavonije. U idućoj temi koja slijedi – srčano zatajivanje najprije pročitajte uvodnik o hiponatrijemiji u kroničnom zatajivanju srca, zatim pregledni članak o zatajivanju srca preuzet iz časopisa Heart te na kraju pregledni članak o dijabetičkoj kardiomiopatiji. Slijedi sjećanje na pokojnog primarijusa Sjerobabskog. Najavljujemo kardiološke skupove u 2014. godini i dvije aktualne, praktične knjige o arterijskoj hipertenziji. Broj završava uobičajenim sponzoriranim člankom čija je tema liječenje dislipidemije statinima.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2013;8(12):385.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2013;8(12):386.

Robert Bernat.
Nekoronarne kardiološke intervencije – pregled stanja u Hrvatskoj.
Noncoronary cardiac interventions – an overview of the situation in Croatia.
Cardiol Croat. 2013;8(12):387-391.

Pascal Meier, Olaf Franzen, Alexandra J. Lansky.
Almanah 2013.: nove nekoronarne srčane intervencije.
Almanac 2013: novel non-coronary cardiac interventions.
Cardiol Croat. 2013;8(12):392-406.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.392

Robert Bernat, Aleksandar Trbović, Mladen Novkoski, Zvonimir Ante Korda.
Perkutano zatvaranje paravalvularnog propuštanja – prikaz prvog slučaja u Hrvatskoj.
Percutaneous closure of paravalvular leak – case report on first procedure in Croatia.
Cardiol Croat. 2013;8(12):407-410.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.407

Vjeran Nikolić Heitzler.
Dugotrajna bolovanja, odnosno invalidska mirovina nakon akutnog infarkta miokarda liječenog primarnom perkutanom koronarnom intervencijom? Da li je to neophodno?
Long-term sick leaves or disability pension after acute myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention? Is it necessary?
Cardiol Croat. 2013;8(12):411-413.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.411

Đeiti Prvulović.
Farmakoinvazivna strategija i njeno mjesto u zbrinjavanju bolesnika s akutnim infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta.
Pharmacoinvasive strategy and its role in the management of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction.
Cardiol Croat. 2013;8(12):414-423.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.414

Pascal Meier, Alexandra J. Lansky, Andreas Baumbach.
Almanah 2013.: akutni koronarni sindromi.
Almanac 2013: acute coronary syndromes.
Cardiol Croat. 2013;8(12):424-434.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.424

Đeiti Prvulović.
Primjena farmakoinvazivne strategije u mreži primarne perkutane koronarne intervencije zapadne Slavonije.
Application of pharmacoinvasive strategy in primary percutaneous coronary intervention network in Western Slavonia.
Cardiol Croat. 2013;8(12):435-443.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.435

Alen Ružić.
Hiponatrijemija u kroničnom zatajivanju srca.
Hyponatremia in chronic heart failure.
Cardiol Croat. 2013;8(12):444-447.
ttp://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.444

Andrew L Clark.
Almanah 2013.: zatajivanje srca.
Almanac 2013: heart failure.
Cardiol Croat. 2013;8(12):448-455.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.448

Jasna Čerkez Habek, Jozica Šikić.
Dijabetička kardiomiopatija.
Diabetic cardiomyopathy.
Cardiol Croat. 2013;8(12):456-464.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.456

Diana Delić-Brkljačić.
In memoriam: prim. dr. Vladimir Sjerobabski.
In memoriam: prim. dr. Vladimir Sjerobabski.
Cardiol Croat. 2013;8(12):465-466.

STRANICA SPONZORA / SPONSOR’S PAGE

Jasna Meško, Sanja Brus, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar.
Nove doze – nove mogućnosti liječenja.
New doses – new treatment options.
Cardiol Croat. 2013;8(12):467-470.
http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2013.467